Artikler forfattet av

Bork S. Nerdrum

The search for Atlantis is the predominant symbol of man’s need to connect with a distant past that nature has erased from our consciousness. If Plato’s account of the continent that sank in the ocean approximately 12 000 years ago should prove to be more than a myth, then the perception of human history as gradualistic and linear will fall apart. Perhaps the discovery of Atlantis would open the doors to a different perspective of life on earth, where reverence ...
Søken efter Atlantis er et tungvektig symbol på en fordums tid som naturen har visket ut fra menneskenes bevissthet. Hvis Platons beretning om kontinentet som sank i havet for cirka 12 000 år siden skulle vise seg å være mer enn en myte, ville den gradualistiske og lineære oppfatning av historien falle i grus. Kanskje ville oppdagelsen av Atlantis åpnet dørene for et menneskesyn der ærbødigheten for tidligere tiders kunnskaper fikk en ny renessanse? Mange leter forgjeves efter reminisenser av ...
Snart er det valg og mange av våre lesere undrer seg sikkert over hvilket parti de kan avgi sin stemme til for å styrke den klassiske kulturens posisjon. Hva er klassisk kultur? Det er maleri, skulptur, arkitektur og musikk som har grunnlag i humane tradisjoner fra antikken og renessansen. Klassisk kultur lever i beste velgående, dog ofte under radaren. I Norge i dag er det samtidskunsten som nyter godt av de offentlige bevilgningene til kultur. Ser man derimot til land ...
Stadig hører jeg flere fedre fortelle sine barn og den yngre generasjonen noe i denne duren:«Jeg er glad det ikke er jeg som har livet foran meg, for den verden vi går inn i blir en nådeløs verden.» Dystopiske fremtidsutsikter har lenge vært et faktum. Aldous Huxley, Ray Bradbury, og Ayn Rand var blant dem som tidlig supplerte den dystopiske litteraturen — et kjært barn av det forrige århundret, og en realitet om kanskje ikke så lenge.  Ofte er det ...