Artikler forfattet av

Isak Hærem

Wall Street Journal melder at «til og med Odyssevs blir mobbet». Siden diktet er produsert av en hel kultur, og ikke egentlig har noen identifiserbar opphavsmann, blir å bannlyse et verk som Odysseen, omtrent som å bannlyse en kultur. Diktet følger hovedpersonen Odyssevs på ferden hjem fra Trojakrigen, en strabasiøs ferd som skulle ta ham ti år å fullføre. På veien måtte han overleve en kyklop, beistene Skylla og Karybdis, heksegudinnen Kirke og mange andre farer. Disse farene må han komme seg ...
Universitetet i Göttingen har lansert en samling forelesningsrekker om indoeuropeiske, døde språk. At språkene er døde, betyr at ingen snakker dem som morsmål i dag – og hettittisk, et av språkene som er med, var det ingen som forstod før det ble dechiffrert på 1900-tallet. Disse språkene er av avgjørende betydning for vår kjennskap til eldre sivilisasjoner og kulturer. Glottoteket Ordet «glottotek» er satt sammen av glotto, som er samme ord som i «glose», og kommer fra gresk glossa og ...
Klassiske språk kan være i ferd med å forsvinne fra universitetene i Norge. I Sverige ble det for en tid tilbake foreslått å fjerne alt fra antikken og frem til 1700 fra skolepensumet i historie. Forslaget møtte heldigvis motstand og ble trukket, men tendensen lar seg konstatere: Ting som ligger for langt tilbake i tid, har vi ikke lenger bruk for. «Lønnsomhet» i styresetet Hedda Giertsen spurte i AGORA i 1989 om det var «lønnsomhet eller erkjennelse» som var universitetenes ...
Hvis han var heldig, tenkte Anders mens han stod på den litt fuktige asfalten, ville han ikke behøve å vente mer enn et par minutter på bussen. Det slo ham som usannsynlig at skodden alene skulle ha gjort det såpass vått, så han regnet med at det måtte ha yret litt. Men selv om han akkurat skulle rekke bussen, tenkte Anders, var det kanskje vanskelig å snakke om hell i en situasjon som denne, for bussen ville ha fulgt sitt ...