Hvor har de vært de tre siste år? De som hadde i oppgave å holde stand på samfunnets sidelinje, de som til alle tider har skrattet av de grådige, fnyst av de lydige, de som i generasjoner har drukket de prektiges skål bak deres rygg. La noen merke til at under koronanedstengingene så var de brysomme «kunstnere» borte, og at alt som var å høre i deres sted var maktens ekko og et rop etter gryn? En eldgammel orden av ...
Det sies at det store med renessansen var at man for første gang siden antikken vurderte mennesker på grunnlag av deres egenskaper og dette alene. Dette er eksemplifisert i forholdet medicéerne hadde til maleren Filippo Lippi, beskrevet i Vasaris verk Livet til de mest utmerkede malere, skulptører og arkitekter. Med bred enighet om at en god kristen ikke lever et promiskuøst liv, kunne det bli et problem at gutten som var oppvokst i kloster hadde slik appetitt på blomstrende ungmøyer. ...
I Roma finnes en kirke ved navn San Clemente. Den inneholder tre tidsaldere. 1000-tallet ved gateplan, 400-tallet i etasjen under, og endelig 200-tallet etasjen underst. Der er det mørkt. Der høres vannet fra oldtidens vannledere, En frisk vandig duft fyller de mørke gangene.. Man famler seg frem, og kommer frem til et alter. Offeralteret til Mithras. Oldtidens førkristne guddom fra Østen, via Grekenland, til Rom.  Ned trappen til Fine Art galleri, hvor veggene nå er malt i jordfarve, stiger vi ...
Han er problematisk! Særlig hvis man foretrekker at verden er endimensjonal. Først tryller han med sin penn, frem mektige modige kvinneskikkelser, yndet og aktet verden over. For deretter å bli avslørt som en gammel grafsete gris. En gave til samfunnsdebatten er han.   Ibsen setter dagsorden Nylig utga Ibsen-forsker Astrid Sæter boken I skyggen av Ibsen, som omhandler Ibsens «prinsesser»; fire unge damer dikteren kompromitterte og brevvekslet med da han selv var i høymoden alder. Sæter uttalte målsetting er å studere ...
Krig er den store ødelegger, et uhyre som sluker sannhet og godhet, velferd og frihet, nasjoner og mennesker. Det må være vår aller høyeste bestrebelse å temme dette vemmeligste av beist. Så her er vi, overværende den dystre skjebnen til det ulykkelige Ukraina, kastet inn i krigens blodtørstige gap av en kynisk autokrat, undrende oss over hvordan det bekeste mørket i Europa i etterkrigstiden kunne falle over oss. To dominerende teorier synes å konkurrere mot hverandre. Den ene er at ...