Ny kommisjon skal sørge for vakre byer i Storbritannia

Skrevet av | 30. september 2020

Nicholas Boys Smith er utnevnt av boligminister Robert Jenrick til leder for en ny kommisjon som skal sikre at fremtidig bebyggelse i britiske byer er vakker og lokalt forankret, i tillegg til å øke den helhetlige kvaliteten på byplanleggingen.

Mandatet den nyoppnevnte gruppen har fått er å utvikle standarder for boligplanlegging som setter skjønnhet, historisk forankret arkitektur, kvalitet og lokalmiljø i høysetet. 

Nicholas Boys Smith er grunnlegger og direktør av den britiske tenketanken Create Streets, som fremmer byutvikling på stedets og befolkningens premisser. Foto: Create Streets.

Formgivningsreguleringer for skjønnhetens skyld

Lokale myndigheter over hele Storbritannia har tidligere i år fått i oppdrag fra den britiske regjeringen å lage lokale formgivningsregler. Tiltaket skal gjøre det lettere for lokalsamfunnet å yte innflytelse over hva som blir bygget i deres nærområde, og sørge for en helhetlig byplanlegging som harmonerer med de lokale stilartene, skriver regjeringen på sine nettsider

Den nyoppnevnte kommisjonen skal støtte lokalsamfunnene med å produsere de nye formgivningsreglene, samt gi regjeringen råd i hvordan å implementere skjønnhet og kvalitet inn i den nyreformerte byplanleggingspolitikken. 

Boligminister Robert Jenrick kommenterte det nye tiltaket slik da han kunngjorde nyhetene: 

«For første gang i landets historie kombinerer vi skjønnhet, utforming og kvalitet i vår byplanlegging.»


Les også: «Verdien av skjønnhet» av Nicholas Boys Smith.

Gjør stedsløs boligutvikling til historie 

Boys Smith har tidligere ledet kommisjonen Building Better Building Beautiful sammen med nå avdøde Sir Roger Scruton. I sin siste rapport lanserte kommisjonen konseptet «Fast track for beauty». Ideen bak slagordet er at entreprenører som leverer kvalitet og utviser tilpasningsdyktighet til lokalmiljøet i sine planer, skal få sine søknader godkjent raskere. Den nyopprettede kommisjonen skal iverksette planene om et hurtigere forløp for utbyggere som presenterer vakre plantegninger. Boligminister Jenrick kommenterte den nye måten å drive brukermedvirkning på, slik: 

«Opprettelsen av en ny kommisjon vil myndiggjøre lokalsamfunn til å kreve at utbyggingen skjer i tråd med lokale preferanser og at de reflekterer karakteren og identiteten til lokalsamfunnene – noe som vil gjøre stedsløs boligutvikling til historie.»

Leder av den til nå navnløse kommisjonen, Nicholas Boys Smith, er også grunnlegger av organisasjonen Create Streets. Organisasjonen har i flere år jobbet ut ifra en kongstanke om at lokalsamfunn og entreprenører bør samarbeide om byutvikling. Create Streets har utført flere studier som viser at folk flest har en mer tradisjonell smak innen arkitektur enn dagens arkitekter og utbyggere, et fenomen Boys Smith kaller «designfrakobling».

Etter å ha blitt utnevnt til leder av kommisjonen, sa Boys Smith følgende om sitt oppdrag: 

«Nye byrom bør være samtalearenaer for fremtiden: populære, vakre, bærekraftige og de bør fremme helse og velvære.»

Den britiske nettavisen Architects Journal skriver at styringsgruppen sannsynligvis vil bli opprettet i første halvdel av 2021.

Da Lena Andrén og Jojo Champfleur startet konseptbutikk i 2020, hadde de ingen anelse om ...
«Nei, hva skal vi begynne med?» spør professor i filosofi ved Agder Universitet, Einar Duenger ...
Hvordan kan en misjonærsønn fra en småby ved Schwarzwald, født i 1877, skrive bøker som ...