– Hvordan våger du å snakke om det universelle? | Redaktør Carl Korsnes gjester australsk YouTube-show

Skrevet av | 14. november 2021

*

Musikkens filosofi, estetikk og kulturpolitikk var noen av temaene som ble diskutert i den nesten to og en halv time lange filosofiske samtalen mellom Titus Grenyer og Carl Korsnes i YouTube-showet Pep Organ.

Se hele samtalen mellom komponist og organist, Titus Grenyer, og filosof og ansvarlig redaktør i Sivilisasjonen, Carl Korsnes.

Den australske YouTube-kanalen Pep Organ drives av den australske komponisten og organisten Titus Grenyer og videografen Kim Tran. Kanalen er dedikert til klassisk orgelmusikk innspilt av Grenyer selv, i tillegg til filosofiske samtaler om klassisk musikk.

Klassisk i Australia

Titus Grenyer er utøvende organist ved St. Mary Cathedral, i tillegg til å være en aktiv komponist. Flere av hans komposisjoner er fremført på den stadig voksende YouTube-kanalen Pep Organ.

– Jeg tok kontakt med Korsnes etter å ha oppdaget noen av hans diskusjoner på the Cave of Apelles og The Representational Art Conference. Jeg var fascinert av hans aristoteliske filosofi, som samsvarte med mine egne ideer om kunst, og jeg var overbevist om at vi måtte ha en samtale om disse synspunktene, skriver Titus Grenyer på kanalen.

Ansvarlig redaktør i Sivilisasjonen, Carl Korsnes, mener det er svært positivt at det finnes en seriøs YouTube-kanal som formidler både klassisk musikk og filosofi.

– Kultur og filosofi står i en tett forbindelse. Dersom man ønsker å løfte klassisk kultur, er det viktigere å filosofere over de verdiene man faktisk står for – som skjønnhet, poetikk, harmoni og det menneskelige – snarere enn å kun kritisere det man misliker i modernismen. Derfor er kanaler som Pep Organ så viktig. Det var en ære og fornøyelse å samtale med Grenyer om så mange viktige temaer, konstaterer Korsnes.

– Hvordan våger du å snakke om det universelle?!

Et gjennomgående tema i samtalen på Pep Organ er det universelle eller det tidløse – hvorvidt det er en verdi å strebe etter og i hvilken grad det er mulig.

– For noen er det nærmest krenkende å snakke om universelle verdier. «Hvordan våger du å snakke om det universelle?», sier Korsnes og legger til:

– Jeg liker ikke å ha en metafysisk holdning, der man påstår å sitte på den absolutt sannhet om hva det universelle er, men man bør like fullt strebe etter å finne ut av hva det er. Det er dette filosofi handler om.

Programleder Titus Grenyer følger opp med et spørsmål:

– Når man snakker om det tidløse eller universelle, vil mange kritisere en for at en bare viser en forkjærlighet for det klassiske – da særlig vestlig kultur fra renessansen. Hva vil du si til denne typen kritikk?

– Jeg vil si at renessansen er et godt eksempel på en kultur som har klart å komme veldig nært det universelt menneskelige, men man kan finne det i mange andre kulturer også, svarer Korsnes og viser til eksempler på uttrykksfulle statuer fra ulike perioder i blant annet Japan, Nigeria og Inka-riket.

– Alle disse har svært humane og sanselige trekk, som forsøker å oppløfte mennesket gjennom å lage det vakkert eller større enn naturen, legger han til.

Se hele samtalen på Pep Organs YouTube-side.

«Hvorfor male et bilde?» Det er et tilsynelatende opplagt, men viktig spørsmål som jeg har ...
[Denne teksten inngår i Sivilisasjonens spalte Filosofiske smuler, som er tekster som tar for seg ulike ...
I byen Pisz, nord i Polen, skal det bygges et nytt kultursenter. Samme år som ...