Norsk dragestilbygning i Tyskland vant Willy Brandt-prisen | Nå heier vinnerne på gjenreisning av Hasselbakken på St. Hanshaugen

Skrevet av | 20. april 2022

I slutten av desember ble det kjent at foreningen for gjenoppbyggingen av drageslottet Kongsnæs i Potsdam i Tyskland vant Willy Brandt-prisen for 2021. Den tyske foreningen, og dens norske søsterforening, håper den prestisjetunge prisen påvirke Oslo-politikere til å gjenreise «storebroren» Hasselbakken på St. Hanshaugen.

Norsk dragestil i Tyskland

Willy Brandt-prisen deles ut til «personer eller institusjoner som har utmerket seg gjennom et særlig fortjenstfullt arbeid for de norsk-tyske forbindelsene». Foreningen som mottok prisen for 2021 er «Förderverein Kongsnæs e.V.», som ble etablert i Potsdam i 1999. Lederen Volker Schneeweiß har sammen med byggherren Michael Linckersdorff gjennom flere tiår engasjert seg for gjenreisingen av matrosstasjonen Kongsnæs i Potsdam som ble ødelagt under annen verdenskrig.

Kongsnæs-anlegget er et enestående stykke norsk byggekunst i Tyskland. Anlegget er nå som det er ferdigstilt tilgjengelig for publikum. Det opprinnelige bygget ble oppført i slutten av 1800-tallet på initiativ fra keiser Wilhelm II. Den tyske keiseren var en verdsetter av norsk stiluttrykk; da Ålesund brant ned i 1904 sendte han raskt flere skip med håndverkere til unnsetning for å gjenoppbygge byen. Resultatet ble jugendbyen Ålesund – Norges vakreste by. 

Detalj fra Kongsnæs-anlegget. Foto: Dr. Bauers

Inspirert av Hasselbakken

Da den tyske keiser Wilhelm II besøkte Frognerseteren restaurant på 1890-tallet skal han ifølge ryktene ha sagt følgende ord: «so ein ding will ich auch haben»- «en slik ting vil jeg også ha!». Dette medførte at arkitekten Holm Hansen Munthe ble ansatt til å oppføre et nærmest identisk bygg ved den tyske byen Potsdam. I arbeidet tok han i bruk de samme tegningene som for et annet bygg i Oslo – nemlig den populære restauranten i St. Hanshaugen park, Hasselbakken.

Sivilisasjonen har tidligere skrevet om innbyggerkravet om å gjenreise restauranten Hasselbakken i St. Hanshaugen park. Bygget i dragestil var en restaurant og serveringssted, som besto av to bygninger, den ene oppført i 1890, og den andre i 1896. De var begge tegnet av arkitekten Holm Hansen Munthe.

Bilde av innsiden av den gjenoppbyggede Kongsnæs i Potsdam. Foto: V. Schneeweiß

Tilbyr skisser til Oslo

Prisutdelingen for Willy Brandt-prisen fant sted på Universitetet i Oslo i desember, og ble ledet av hovedstadens ordfører Marianne Borgen. Foreningen for Kongsnæs brukte anledningen til å tilby ordfører Borgen alle tegningene til Kongsnæs fullstendig gratis, som basis for å gjenoppbygge Hasselbakken-restaurant på St. Hanshaugen i Oslo. 

Volker Schneeweiß, leder for foreningen, sier til Sivilisasjonen at han håper at Hasselbakken i Oslo kan gjenreises. Han opplyser om at byggherre for Kongsnæs, Michael Linckersdorff, tilbyr alle konstruksjonstegninger av Kongsnæs uten vederlag dersom Oslo kommune går inn for å gjenoppbygge «broderbygningen» Hasselbakken. Han vil også overlate tallrike dokumenter og bilder av Kongsnæs og Hasselbakken, samt kontaktinformasjon til den polske håndverkeren som gjorde en formidabel jobb med gjenoppbyggingen av Kongsnæs. 

Foreningen har også tilbudt å sende over modellen som er blitt lavet av Kongsnæs, så den kan stilles ut offentlig i Oslo. Planene for hvor modellen skal stå er fortsatt under planlegging. 

– Vi er overbevist at modellen som er fremstilt av Ottar Romtveit i Rauland akademien i Telemark kunne bidra til deres anstrengelser om gjenoppbygging av Hasselbakken restaurant på St. Hanshaugen, sier Volker Schneeweiß

Foreningen «Förderverein Kongsnæs e.V.» har også tilbudt å sende over modellen som er blitt lavet av Kongsnæs, så den kan stilles ut offentlig i Oslo. Planene for hvor modellen skal stå er fortsatt under planlegging. Foto: V. Schneeweiß

Hasselbakken lovet deltagelse i mulighetsstudie

Hasselbakkens Venner har i flere år jobbet aktivt for at dragestilbygningen Hasselbakken skal gjenoppstå på St. Hanshaugen som et helårs serveringssted. Helt frem til bygningen brant ned i 1936 var det et yndet sted for hovedstadens innbyggere. Byantikvar Janne Wilberg støtter arbeidet med å gjenskape Hasselbakken.

Så langt har imidlertid ingen politikere tatt aktivt til orde for å gjenreise Hasselbakken, men flere Oslo-politikere fremstår som positivt innstilt. Ingrid Randisdatter Fjellberg (Miljøpartiet De Grønne) er leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg. Da hun ble intervjuet av Sivilisasjonen i fjor, satt Fjellberg døren på gløtt for gjenreisning av Hasselbakken.

Hasselbakken restaurant ble oppført i 1890, plassert i St.Hanshaugen park. Siden ble det i 1896 oppført et bygg til, som ble plassert på høyden bak. Foto: Olaf Martin Peder Væring (Nasjonalbiblioteket)

– Jeg er tilhenger av å få plass et helårstilbud i parken, men hvorvidt det er en rekonstruksjon av en tømmerrestaurant i dragestil, eller noe helt annet, det gjenstår å se, sa Fjellberg.

I november 2021 inviterte Fjellberg til folkemøte om serveringstilbud i St. Hanshaugen park, der blant annet Hasselbakkens venner – foreningen for gjenreisning av restauranten i dragestil – møtte opp. I møtet bekreftet Bymiljøetaten (BYM) at gjenreisningen av Hasselbakken skulle være en del av en mulighetsstudie, dersom dette ble gjennomført. 

Nå gjenstår det å se om noen politikere eller investorer lar seg inspirere. Dersom noen i fremtidig debatt skulle argumentere for at det er «umulig» å bygge i dragestil i dag, kan man bare peke til det prisvinnende bygget i Potsdam.

Den norske psykologen og familieterapeuten Hedvig Montgomery klarte først å tilgi tenåringen i seg selv ...
Krig er den store ødelegger, et uhyre som sluker sannhet og godhet, velferd og frihet, ...
Den 21. mai holdes det en konferanse i Oslo ved navn NOSTOS, som er en ...