– Jeg trodde det var en spøk! │ Universitetet i Edinburgh fjerner David Humes navn fra bygning

Skrevet av | 15. september 2020

Universitetet i Edinburgh har bestemt seg for å omdøpe David Hume Tower på bakgrunn av et studentopprop som anklager 1700-tallsfilosofen for rasistiske uttalelser. Det melder den britiske statskanalen BBC.

Opplysningsfilosof

David Hume var en av de viktigste figurene i den skotske opplysningstiden. Selv om Hume ofte blir plassert i kategorien britiske empirister, var hans filosofiske konklusjoner mer radikale. Hume mente at man ikke kunne fastslå med sikkerhet at virkeligheten eksisterer, og han mente at erfaringsinntrykk ikke gav noe bevis for noe nødvendig forbindelse mellom årsak og virkning. 

Hans tanker om at verdenens kompleksitet i seg selv ikke var noe bevis for Guds eksistens gjorde ham til en kontroversiell tenker i hans egen tid. 

Studentopprop

Bygningen vil i en mellomperiode bære navnet 40 George Square, før det skal tas en endelig avgjørelse om hva bygget skal hete. 

I juni i år var det flere Black Lives Matter-demonstrasjoner på universitetet i Edinburgh. I etterkant av demonstrasjonene ble det startet et studentopprop om å fjerne Humes navn fra et av universitetets hovedbygninger, og nå har det fått gjennomslag. Oppropet består av rundt 1700 underskrifter, som utgjør cirka fem prosent av universitetets studentmasse på rundt 35 000. 

I kampanjen vises det til Humes essay «Of National Character» fra 1753, der han i en fotnote skriver at han er «tilbøyelig til å anta at negre er naturlig underlegne hvite». I tillegg vises det til et personlig brev der Hume anbefalte en venn å fortsette sine investeringer i slavehandel.

Universitetet har uttalt at Humes «uttalelser om rase, om enn ikke uvanelige i hans tid, rettmessig forårsaker bekymring i dag», melder den skotske avisen The National. 

Trodde det var en spøk

Avgjørelsen om å viske ut Humes navn fra universitetets campus har vakt harme hos mange på sosiale medier. 

Dr. Asanga Welikalam, som er leder for Universitetet i Edinburghs «Center for Constitutional Law» tvitret: «Jeg er ikke enig i denne avgjørelsen. David Humes tanker har inspirert meg gjennom en 20 år lang karriere, til å jobbe for å bedre konstitusjonelt demokrati i Asia, Midtøsten og Afrika. Som en ansatt ved Universitetet i Edinburgh ble jeg ikke konsultert i dette». 

Den kjente amerikanske filosofen Brian Leiter, som også drifter filosofibloggen Leiter-report, reagerer også kraftig på navnebyttet. Leiter skriver på sin nettside:

– Jeg trodde det var en spøk. Det var det ikke. 

Leiter kaller universitetets avgjørelse for «bisarr» og tar til orde for å boikotte hele universitetet i Edinburgh på bakgrunn av avgjørelsen. Han utdyper:

«Hume var til en viss grad en mann av sin tid, men vi leser ham ikke for å finne ut om vi skal investere i slavehandel eller ikke. Vi leser ham fordi han oversteg sin tid, fordi han rørte ved de grunnleggende spørsmål om hva det vil si å være et menneske i verden: hva vet vi, hva skal vi verdsette og hva finnes egentlig?»

Et av de første sitater jeg kan huske min far resitere til meg som barn ...
Lik enhver roman med litterær tyngde, hersker det store diskusjoner omkring hva Frankenstein egentlig handler ...
Vår samtid dyrker stadig viktigheten av å ikke ta på «en maske», men tenker sjeldent ...