USIVILISERT: Forsvaret utviser høy moral – skåner fiendens kvinner

Publisert 2. mars 2023 av

En nyhet kan det ikke kalles. NRK avslører likefullt at Forsvarets unge rekrutter nyter nærmest ubegrensede mengder alkohol. Slik kan de fortsette russefeiringen, og med opprykk i Forsvarets grader, kan den bli permanent. Det viser seg imidlertid at forsvarspersonell er som andre folk, og blir gærne på billig alkohol – de slåss, tafser, og det som verre er. 

Nå stilles det spørsmål ved om unge mennesker skal låses inne på lukkede områder og skjenkes snydens i Statens regi. Det er klart at Forsvaret må by på frynsegoder. Hvorfor skal ungdommen velge vekk et år på Bali til fordel for et i forfrosne Bardufoss, i spennet mellom kjedsomhet og livsfare? Kort sagt, hvordan kalle dem til tjeneste for rikets sikkerhet, blant så mange fristende tilbud.

Rus og krig har gått hånd i hånd til alle tider. Vikingene inntok som kjent psykedeliske sopper før de raserte og plyndret. Under annen verdenskrig tok Wehrmachts soldater amfetamin i bruk. Og amerikanske tropper i Vietnam og Afghanistan har forsynt seg grådig av det lokale opiumsforrådet. Med rus forsvinner de moralske skrupler og hemninger soldaten ikke ser seg tjent med. 

Likeledes har det til alle tider vært en del av det militære oppdraget å demoralisere fienden ved å antaste dens kvinner. Dette er blant krigens grusomste våpen; et som svekker motstandernes kampmoral på det groveste. Men hittil har dette våpenet ikke blitt rettet mot egne soldater.

Der vikingene rekrutterte blant de fredløse, og Wehrmachts straffebataljoner bestod av fengselsinnsatte, henter det norske Forsvaret sine førstegangsrekrutter direkte fra russebussen – og gjør sitt for å gjenskape de vante forhold. Muligens kan dette svare seg i krigstid, men i fredstid byr det bare på skandaler.

Den eneste oppsiden som kan tenkes ved en slik strategi, er ikke særlig oppløftende. Men like fullt – når den norske rampen møter tilfredsstilt til NATOs operasjoner, vil de trolig utvise høy moral og human innstilling i forhold til sine våpenbrødre fra andre nasjoner. Norges allerede gode ry som fredsnasjon vil styrkes, og det norske moralfyrtårnet vil lyse desto klarere.

«Usivilisert» er en humoristisk spalte i Sivilisasjonen, som skal gi et satirisk skråblikk på nyhetsbildet. Det er Adara Ryüm Høeg og Henrik Høeg som står bak spalten. Les flere Usivilisert-tekster her.

Påsken. En herlig høytid. Hva er vel ikke mer passende enn en dypt savnet solstråle ...
Kom mai, du skjønne hamskiftets måned. Regnskapet er levert, det er fatølvær, høysesong for pollenallergi, ...
Den irske malerinnen Molly Judd slutter ikke å overraske. Ikke som følge av originalitet, men ...