Artikler forfattet av

Carl Korsnes

Det musikalske diktet Flores Malum er en port til mystikken og eventyret. Lik en meditasjonsøvelse, fordrer stykket konsentrasjon og tid. Publikum tas med på en undringens reise, som leder til forløsning. Martin Rombergs nyeste stykke fremstår som noe av det beste han har skrevet. Skiller seg ut  Martin Romberg er en norsk klassisk komponist. Hans stykker er ofte skrevet i nyromantisk stil og er gjerne bygget på temaer fra mytologi eller fantasylitteratur. Med sin romantiske og tonale musikk, skiller Romberg ...
Hvem har ikke sammenlignet sin egen samtid med tidligere tider? Filosofen Franz Brentano gjorde nettopp det, og kom frem til at han levde i en tid hvor filosofien var i et sørgelig forfall. Trolig ville han hevdet det samme om nåtiden. For Franz Brentano (1838-1917) var idealisme et tegn på intellektuelt forfall. Han beskrev idealistisk filosofi som «oppfunnede ekstravagante og fantastiske systemer». Særlig den tysktalende filosofi mente han var nedtynget av dette forfallet, og at bunnpunktet ble nådd med Immanuel ...
Som en artsfrende av Edvard Munch og Sigbjørn Obstfelder portretterer det unge talentet Hans Egede sin egen fremmedfølelse i verden.  - Jeg kjenner meg igjen i Munchs sensitivitet og hvordan han opplevde omverdenen så sterkt, sier han.  Egede tenner seg en sigarett.  Asken ender i peisen, som utgjør nærmere halve stuen, slik peisene gjerne gjør i de gamle arbeiderboligene i Damstredet - denne bakken i hovedstaden som bærer vitne om en svunden tid. Stuen han har levendegjort med sine skisser, ...
18. januar åpnet Nerdrum-utstillingen «After the Flood» på Patrick Painter Gallery i Los Angeles, USA - Englenes by.  Utstillingen inneholder et utvalg av verker fra det siste tiåret som viser at Nerdrum har skjerpet sin visjon om menneskets gjenfødelse i det øde landskap. Nerdrum selv kaller motivene for «håpløst positive»: - Det fantastiske ved å overleve noe er gjenoppvåkningen og bruken av ens hode igjen, uttaler Odd Nerdrum på sin nettside.  - Mottatt med den dypeste respekt Det er ikke ...