Artikler forfattet av

Carl Korsnes

[Denne teksten inngår i Sivilisasjonens spalte Filosofiske smuler, som er tekster som tar for seg ulike filosofiske emner på en knapp og klar måte.] «Smaken er som baken». Eller, «skjønnhet er subjektivt». Hvor ofte har ikke det klassisk orienterte menneske, som lengter etter det vakre, hørt disse utsagn? Ønsker man en renessanse for det klassiske, er første steg på veien å ta til motmæle mot den kjedelige relativismen. Jeg kaller relativismen for «kjedelig» fordi dens mantra om subjektivitet er blitt så ...
The American kitsch painter Luke Hillestad aims at making pictures that hold and stretch the audience’s attention and heart. His skills for painting and storytelling was recognized last year, as he won the Jury’s Choice Award for Composition in the 2020 World Wide Kitsch competition. Now, the 2021 WWK competition has recently been launched. Hillestad has studied at the Nerdrum School. It was through the philosophy of Odd Nerdrum that Hillestad started identifying as a kitsch painter, and not an ...
Den amerikanske kitschmaleren Luke Hillestad har et mål om å lave bilder som varer og som tøyer både oppmerksomheten og hjertet til publikum. Hans male- og fortellerferdigheter ble anerkjent i fjor, da han vant Jury’s Choice Award for Composition i World Wide Kitsch-konkurransen for 2020. Hillestad har studert ved Nerdrumskolen. Det var gjennom filosofien til Odd Nerdrum at Hillestad begynte å identifisere seg som en kitschmaler, og ikke en kunstner. Mens kitschfilosofien er basert på de klassiske verdiene, for eksempel ...
Kristian Hoff-Andersen er en forkjemper for menneskevennlig byrom. Han mener at den klassiske arkitekturens fortrinn ligger i at den kan være like frodig og behagelig som naturen rundt oss. Sivilisasjonens utsendte møter den klassisk orienterte arkitekten ved en gammel fabrikkeierbygning i utkanten av Lovisenberg i Oslo. Dette er en av yndlingsbygningene i bydelen til Kristian Hoff-Andersen, som idet vi treffes bryter ut: - Ah, dette er en så rytmisk bygning. Men så har den også noen forskyvninger som gjør det ...