Artikler forfattet av

Öde S. Nerdrum

Har man et poetisk lynne i våre dager, er det lett å romantisere fortiden. Vi har jo sett de gamle fotografiene av de gamle byene, de gamle maleriene, de gamle musikkstykkene. Vi har innsett vår egen tids tragiske pragmatisme, og hadde det ikke vært for penicillinen, hadde flere av oss gledelig hoppet inn i tidsmaskinen for å oppleve Stockholm på 1770-tallet, Paris på 1890-tallet eller Prag på 1580-tallet! Gammelt og vakkert bør dog ikke være synonymer; det vakre bør være ...
Løvet faller og de nakne grener avslører at vi allerede er godt inne i høsten. I vest stråler gyllent lys fra en døende sol, omkranset av undergangsskyer. Er det rart vi blir melankolske i denne forunderlige overgangstid? Allehelgen faller på den første helgen i november og er en markering av mørket og i grunn alt som dør. Dette er tiden for introspeksjon. Vi er alle gruelig klar over at året snart er slutt og at våre mål og ambisjoner mer ...
Efterpåklokskapens lys kan være blendende når man ser på et av Norges mange justismord. Når riksadvokaten nu har erklært Viggo Kristiansen uskyldig 20 år efter han ble dømt for mord står vi igjen med lite annet enn anger og forvirrelse. Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne man efter så lang tid gjøre slik en u-vending? Inntil for et par år siden var det jo kontroversielt å hevde at bevismaterialet mot Kristiansen var tynt, og enda mer kontroversielt å hevde han ...
Tidligere fotballspiller, eiendomsmogul og skuespiller John Carew møter opp i Oslo tingrett tirsdag 18. oktober. Tiltalen? Skattesvik. Få paragrafer er så irrelevante for folk flest, og få paragrafer får samtidig så meget oppmerksomhet i pressen. Det virker opplagt for de fleste opplyste sosialdemokrater: man skal selvsagt betale sin skatt. Ola Nordmann blir lett provosert av at velstående mennesker kommer med «bortforklaringer» eller søker å «sno seg unna» sin rettmessige straff. Allikevel er det mye som skurrer med denne paragrafen, og ...