Artikler forfattet av

Öde S. Nerdrum

Ytterst sjelden hender det at man på en konsert hører åpningstonene av et musikkstykke og det er ett eller annet som umiddelbart griper en. Man kan spørre seg hva dette egentlig er, og man kan spørre seg om hvorfor komponistene ikke gjør dette oftere. I tillegg til godt håndverk er det unektelig noe mystisk over disse verker som simpelthen «treffer». Komponisten må ha vært så investert i verket at en guddommelig enhet i ærbødighet overfor hans lidenskap valgte å gi ...
Når Det norske solistkor og Finsk Barokkorkester 1. mars setter opp konsert i hjertet av Oslo er det ikke bare et gjensyn med barokkmesteren Bach, det er også et gjensyn med en konkret konsert fra 1786.  Dette året fikk en av Bachs sønner, Carl Philip Emmanuel, i oppdrag å sette sammen et repertoire og valget falt på farens Credo fra H-moll messen, og sin egen komposisjon Magnificat.Utvalget forteller oss kanskje litt om sønnens musikalske preferanse, men det forteller oss også ...
Oslopremiere på melodiøs opera De siste 100 årene har vi vært vitne til et fiendskap til melodien innenfor den klassiske musikksjangeren. Den har overlevd i pop-musikken (såvidt) og det kan synes som om musikklivet er blitt mer og mer splittet: Tonene for overklassen er blitt en intellektualisert og melodiløs geskjeftigelse, samtidig som den folkelige musikken er blitt mer vulgær. Når Ketil Bjørnstad nu har skrevet en opera i anledning Kirsten Flagstads 125-årsdag, er det en glede at han har gjort ...
Vi lever i en negativ verden. Alle utsagn som motsier dette er av mennesker som ikke lever i vår verden. Det er innlysende, man hører det på radioen, man hører det fra sine venner. Det er så meget å klage over! De daglige nyheter som serveres oss er en eneste kavalkade av ondskap og lidelse. Det er tydelig at det negative, ikke bare er uunngåelig, men at vi også på et meget dypt plan elsker det.  Vi respekterer mennesker som ...