– Ja, det er mulig å publisere et kulturmagasin uten statlig støtte

Skrevet av | 30. september 2023

Utgivelsen av Sivilisasjonens andreutgave er en milepæl. Det beviser at det «umulige» er mulig – at et kulturtidsskrift som ikke mottar én rød øre i statlig støtte, overlever.

Ikke bare overlever Sivilisasjonen. Vi publiserer også Norges desidert vakreste magasin. 

– Det handler om å kunne se seg selv i speilet om morgenen

Det er mitt lille hjertebarn at Sivilisasjonen skal frastå fra å være avhengig av offentlig uhjelp – enten det er pressestøtte eller andre midler fra kulturdepartementet. Vi er ikke rigide på hvor vi får midler fra, men har et langsiktig mål om å være økonomisk uavhengig det offentlige. Og per i dag har vi ikke mottatt en rød øre fra det offentlige.

Filosofien bak denne holdningen er todelt. På den ene siden handler det om at det er inspirerende å skape noe som faktisk selger. Det ligger en stolthet i det å klare å stå på egne ben, som gjør at man lettere kan se seg selv i speilet om morgenen, fremfor å være avhengig av den kulturelle «fattigkassen». 

På den andre siden tror jeg at de offentlige støtteordningene lett blir laurbær som mange altfor lett hviler seg på. I mine øyne vil kvaliteten og uavhengigheten til både presse og utøvende kultur øke betraktelig dersom det blir skarpere søkelys på å tilfredsstille et publikum – altså, å skape noe folk vil ha.

Er blitt tvunget til å tenke annerledes

Det er tre år siden vi publiserte førsteutgaven av Sivilisasjonen. Veien til andreutgaven har vært lang og krevende, men det faktum at vi ikke har hatt enkel tilgang til midler har tvunget redaksjonen til å tenke annerledes, og der ligger mye av vår styrke.

I tillegg til mer tradisjonelle inntektskilder som annonser og sponsoravtaler, har vi etablert en medlemsordning, der lesere er medlem for å motta magasinet og for å støtte den klassiske bevegelsen som Sivilisasjonen representerer. Det er takket være medlemmene at vi har vært i stand til å kunne publisere en ny, etterlengtet utgave. 

Nå tar vi sikte på å utgi to magasiner i året. Neste utgave kommer allerede til våren. For et tidsskrift som er garantert inntektene fra Staten, høres dette kanskje ikke særlig imponerende ut, men for en redaksjon som har arbeidet hardt for å oppnå denne økonomiske stabiliteten smaker fruktene fra arbeidet ekstra godt.

Unik medlemsordning

Medlemsordningen vår er unik i norsk sammenheng, da vi ikke har noen betalingsmur i nettavisen vår. I mine øyne er betalingsmur en avleggs løsning for et magasin som representerer et alternativ. Da er man avhengig av at budskapet spres vidt og bredt. Betalingsmur er bedre egnet for sensasjonsjournalistikk. 

I Sivilisasjonen er vi tilhengere av fri informasjonsflyt. Det er derfor vi har en medlemsløsning, der dedikerte lesere er medlem fordi de ser verdien av hva vi publiserer og står for. Vi ønsker ikke å bygge opp under ukulturen rundt klikkagn, men vil heller at folk blir medlem fordi de ser verdien av den klassiske bevegelsen Sivilisasjonen representerer. 

Pressestøtten fungerer dårlig

Vi i Sivilisasjonen er skeptisk til om det er mulig å kombinere pressestøtte med den frie tanke. Stikk i strid med ordningens formål, har pressestøtten resultert i en svært ensrettet mediedekning. Dette gir særlig utslag når krisen melder seg. Et eksempel er den strømlinjeformede, ukritiske dekningen av myndighetenes håndtering av pandemien. 

Effekten er ganske naturlig, for som redaksjon vil man nødig gå så langt at man blir fratatt sin største inntekstkilde. Derfor holder statsstøttede medier seg gjerne innenfor den usynlige grensen, der de fortsatt kan fremstå som en «vaktbikkje» overfor myndighetene og andre maktpersoner. Men sannheten er at de er prisgitt de samme myndighetene de kritiserer. 

Ettersom pressestøtten skaper særs skjeve konkurransevilkår, er en ytterligere effekt av ordningen at situasjonen blir enda vanskeligere for de mediene som ikke mottar statlige penger. Dette er en hemsko vi selv har fått kjenne på i Sivilisasjonen, da det er ulike konkurransevilkår når noen redaksjoner kan bruke statlige midler på å ha egne ansatte i for eksempel markedsavdelingen. 

For oss har den hemskoen som pressestøtten representerer imidlertid fungert som en inspirasjon til å vise at vi kan overgå selv de som lever av skattebetalernes penger.

Den vakre andreutgaven av magasinet Sivilisasjonen er på mer enn 170 sider og inneholder en rekke eksklusive artikler og intervjuer.

Det er nå det begynner

Utgivelsen av Sivilisasjonens andreutgave markerer et nytt giv for redaksjonen. Det er nå det virkelig begynner. Vårt mål er å være et tidsskrift som underbygger den frie tanke og et tydelig, klassisk alternativ i et ellers modernistisk kulturliv. Tilbakemeldinger underbygger det vi har mistenkt, nemlig at det finnes et stort savn etter klassisk arkitektur i gatene, hjerteskjærende melodier i konsertsalene og sanselige menneskeavbildninger i maleriene på veggene. 

Prosjektet vårt handler på mange måter om å gi kulturen tilbake til folket, for kjernen i klassisk kultur handler om å skape noe som er appellerende og gripende på tvers av bakgrunner, tider og kulturer. Derfor er det særlig inspirerende for oss å oppleve at vi klarer å skape et produkt som folk ønsker seg, fremfor at det prakkes på dem gjennom skatteseddelen.

For hver eneste sommerdag som går mot kveld, blir vi stilt overfor vissheten om at ...
Nå kan du bli en del av Sivilisasjonen Den andre uken i juni fyller Sivilisasjonen ...
I Roma finnes en kirke ved navn San Clemente. Den inneholder tre tidsaldere. 1000-tallet ved ...