* Svarte Fredag kom til Norge Svar på kalletFra reklamenSvarte FredagHar det traveltSvarte Fredag Kom fra vannetSvarte FredagSlukte landetSvarte Fredag gjør deg gladgjør deg tilAmerika Svarte FredagHele ukenFyll opp bilenFyll opp bukenFyll opp sledenFyll opp gledenOver randenOver vannetOver isenOver landetSov med grisenHalvdan SvarteDet er prisenFredag SvarteSom det stinker Svarte Fredag!Engler dalerEngler skrikervelg deg noedrit du likerKom så drar vi Halvdan Svartedra fra veitsle spenn opp hestenrøm fra heletilbudsfestenSpenn opp hestenHalvdan SvarteSpenn opp englerSpenn opp griserSpenn opp nisserSpenn opp riserÆre være Tilbudspriser Ta med hirdmennTa med hærmennTa med tilbudTa ...
Syv år Jeg driver i sivet og plukker en kvist, med sløyfer i hår og på sko. Jeg smiler så bredt, men er ikke bevisst: I meg var en lengsel om «to». I meg var en stemme - den lignet din, den hadde ei funnet kroppen sin, men jeg var ingen tyv, - bare en tankeløs pike på syv. Du driver i gater med biler i grus, Bak deg hviskes om sprell. Din venn stjeler epler fra naboens hus Mens ...
Onsdag 15. september ble Odd Nerdrums maleri «Tre menn i en båt» avduket på Fineart-galleriet på Tjuvholmen i Oslo. I den anledning skrev den norske poeten Bertrand Besigye et hyllingsdikt til maleriet. Diktet ble deklamert av poeten selv for Odd Nerdrum, og publiseres for første gang i Sivilisasjonen: * Til Odd Nerdrums maleri «Tre menn i en båt» Nerdrum. Hva er det du har malt?Hva er det du med lerretssleikende penselstrøk har fortalt?Du har malt tre rovdyrnakne utbrytere som ikke ...
Kvakkertektur Å menigmann, du skjønner ikke bæret! Det krever nok en pannelapp av rang, og ikke minst — en danning årelang! Den edle byggekunst er vår affære. Fasader, former — dette skal du lære: De følger årets mote: kvantesprang. Ditt eget syn bedrar deg! Nabotrang, er nettopp slik balkongen burde være! Å menigmann, din hjerne fatter ikke! Så neste gang du tror på symmetri, dekor og ornament, det magnifikke, en vennlig by og alt det tøvet der; — kontakt den ...
I sommer publiserte Sivilisasjonen sonetten «Filosofar» av Thomas Løland, der det tas til orde for å ha en «sunn forakt for alle filosofar». Her kan du lese Lølands dikt «Filosofar». Erling Røhmer har tatt pennen fatt for å skrive en apologi i diktform, «Filosofens forsvarstale», som motsvar til den noe uflatterende fremstillingen av filosofer i Lølands dikt. Filosofens forsvarstale Det har blitt sagt av viltre menn,At visdom vil forderve dem,At det å sondre sjelens mørkeLeder til et liv i tørke. ...