Dagens dikt: Til en bondegutt

Publisert 27. juli 2020 av

Til en bondegutt

Foran dette hanndyret var jeg fortapt. 
Uten forsvarsverk var jeg som forgapt. 
Lengselen kom snikende, bygget seg opp – 
visste vel han hvor det pinte min kropp? 

Foran hanndyret forsvant mine tvil. 
Uforberedt ble jeg brent av en pil. 
den skar gjennom vinden og gav meg en rift –  
visste vel han om dens rammende gift? 

Foran ham ble jeg vippet av pinnen. 
Plutselig, som den famlende kvinnen,
frös mine tanker, ord frös på min munn – 
visste vel han om min vaklende grunn? 

Hanndyr, nu röpes min fyrrige brann, 
skal jeg la slukke med rennende vann? 
Like ut spör jeg: «Vet du hva du gjör?» – 
slik elskov må gripes før elskoven dör. 

Den russiske teatermannen Vsevolod Meyerhold, født i 1874, innehar en av de mest brutale skjebner ...
Sivilisasjonens anmelderkorps befinner seg igjen på Ibsen Museum og Teater. Denne gangen for å overvære ...
Er det noensinne riktig å ta et menneskes liv? Dette spørsmålet står vi overfor i ...