Villons gris «En ce temps que j'ay dit devant, Sur le Noël, morte saison, Que les loups se vivent du vent Et qu'on se tient en sa maison ...»François Villon, Le Lais, strofe II) Angelus I Det var i den tiden oppunder Jul, den døde tiden med frost og nød, hvor ulven lever på vind og folk kryper sammen om ildsted og grue... «Mine venner,» sa magister François Villon en dag i desember etter St. Nicholas i det Nådens År ...
Terror i Bakkehakkeskogen  Vesle Plapremus kom til seg selv i en grøft et godt stykke unna Bakkehakkeskogen. Hvordan han var endt opp der, visste han ikke helt. Men det hadde gått en god stund siden han sist var i Bakkehakkeskogen, som han dro fra fordi ingen ville gi ham mat etter at han begynte å spille reggealåter på gitaren sin. På landeveien hadde han møtt på tre røvere og sammen havnet de ut på en kraftig og lang rangel. Nå ...