Reynaldo Riveras klassiske skulpturgruppe stod ferdig i 2005 — nu er deler av det fjernet

Skrevet av | 10. september 2020

Mange av sommerens demonstrasjoner i New Mexico i USA var sentrert rundt Oñate, som den lokale billedhuggeren Reynaldo Rivera har lavet flere monumenter over. Et av disse er det omfattende minnesmerket La Jornada utenfor museet i gamlebyen Alberquerque. Men efter at en privatperson skjøt en demonstrant som hadde gått til angrep på en av de tilhørende statuene, er deler av minnesmerket blitt fjernet.

I slutten av juni skrev Reynaldo Rivera et innlegg hvor han oppfordret folk til å ta lære av hans egne og andres skulpturer, i stedet for å ødelegge dem.

Den kontroversielle skikkelsen som er portrettert i flere monumenter rundt omkring i delstaten er Juan de Oñate y Salazar — en spansk conquistador som i 1598 ledet et følge av spanske nybyggere inn i den nordligste delen av Ny-Spania, som senere skulle bli New Mexico. Som grunnlegger og guvernør, hersket han med jernhånd over koloniene frem til sin tvungne resignasjon i 1606.

Conquistadoren ble bannlyst på livstid fra sin egen stat, blant annet for å ha kappet den høyre foten av på de innfødte under massakren i Acoma — som respons til et bakholdsangrep fra de innfødte hvis endte med døden for flere av hans soldater og familiemedlemmer.

Riveras storslåtte rytter-monumentet over Juan de Oñate (1991) i Rio Arriba-regionen, fikk som tilsvar sin høyre fot avkappet av demonstranter under 400 årsmarkeringen i 1998. Billedhuggeren modellerte derefter foten på nytt og støpte den på plass igjen. I september 2017 rapporterte Alberquerque Journal at den samme foten hadde blitt tilsølt med rødmaling under en demonstrasjon.

I lys av opptøyene som har pågått i USA, valgte lokale myndigheter i juni å fjerne statuen på ubestemt tid for å «beskytte den fra å bli skadet eller ødelagt».

Men til tross for demonstrasjonene og myndighetenes tiltak, ble det i forrige uke publisert en omfattende undersøkelse som viser at over halvparten av innbyggerne i New Mexico er imot fjerning av delstatens mange minnesmerker over Oñate.

Over halvparten av innbyggerne i New Mexico er imot fjerning av delstatens mange minnesmerker over Juan de Oñate y Salazar. Bilde av Reynaldo Riveras rytter-monumentet over Oñate (1991). Foto (beskåret): Mario1952, Wikimedia commons.

Rivera og Sabo laver et klassisk minnesmerke

En gruppe borgere av Albuquerque tok i 1996 til orde for å få på plass en byste av sin grunnlegger i forbindelse med feiringen av 400-årsjubileet for New Mexico. Som følge av kontroversene rundt Oñates behandling av de innfødte, ble det allikevel forandring i planene og prosjektet ble utvidet til å inkludere de innfødtes perspektiv.

Billedhuggerne Betty Sabo og Reynaldo Rivera gikk i gang med det storslåtte La Jornada — en tyvetalls gruppe bronsefigurer i full størrelse som viser de spanske familienes ferd på vei nordover.

Sabo er kjent for sine landskapsmalerier og har blant annet lavet monumentet over St. Francis som står utenfor katedralen i Santa Fe. Men mest fremtredende på dette prosjektet er Dón Reynaldo «Sonny» Rivera, som av flere regnes for å være en nasjonalskatt.

I en alder av 17 år ble han med i den amerikanske marinen, noe som førte til en flerårig reise til kulturer og museer rundt omkring i verden. Som for å oppfylle J.M.W. Turners livs ønske, arbeidet Rivera i mange år som frisør. Men museene hadde vekket noe i ham og midtveis i livet bestemte han seg for å reise til Chicago for å lære seg billedhuggerkunsten. Siden har han hatt mange utsmykningsoppdrag i det offentlige rom.

Samarbeidet med Betty Sabo på La Jornada er et av hans hovedverker. Menn, kvinner, og barn med deres trekkdyr og ballaster er skildret i det de trasker opp en bakke, anført av Oñate, på vei mot fremmed land.

Det tok nesten ti år å fullføre skulpturgruppen, som endelig stod ferdig i 2005. For mange i New Mexico representerer minnesmerket en viktig del av befolkningens historie. Navnene på familiene til de seks hundre nybyggerne er gravert inn i veggen som hegner inn La Jornada.

Minnesmerket over de innfødte, som er langt mer abstrakt, ble efter uenigheter med Sabo og Rivera, lavet separat av en indiansk kunstnerinne.

Høyt utdannede mer positive til fjerning av minnesmerkene 

Delstatens største avis, Alberquerue Journal, rapporterte på mandag om en undersøkelse som tilsier at de som er imot fjerning av minnesmerkene er i flertall i alle alderskategorier.

Der 53 prosent sa at de var imot tittelendring av offentlige bygg som bærer conquistadorens navn eller fjerning av Oñate-statuene, sa 27 prosent at de støttet tiltakene. De resterende 20 prosent hadde blandede følelser eller ville ikke uttale seg om saken.

Brian Sanderoff, som foretok undersøkelsen for Research & Polling Inc., kunne fortelle at det var langt flere unge enn eldre som støttet fjerningen av minnesmerkene over Oñate. Han påpekte at 36 prosent under 50 år støttet tiltakene, sammenlignet med 22 prosent av de på 50 år eller eldre.

«Vi ser betydelige forskjeller basert på alder, noe som ikke sjokkerer meg,» sa Sanderroff. «Ved protestene ser man ofte en del yngre mennesker … de er gjerne idealistiske og har mer intense følelser.»

Sanderroff påpekte at responsen fra undersøkelsen også viste ideologiske skillelinjer. 57 prosent av de som identifiserte seg som liberale, støttet fjerningen av statuene — sammenlignet med 9 prosent av de som identifiserte seg som konservative.

Blant de som i ytterste fall hadde fullført videregående skole var 68 prosent imot fjerning av minnesmerkene. Dette tallet ble gradvis mindre jo høyere utdannelsen var. Blant de som hadde en universitetsgrad var bare 46 prosent imot.

Sanderroff oppsumerte at «i president Trumps æra, har vi konkludert at mennesker med høyere utdannelse ofte er mer liberale, mer Demokrat-vennlige, mer villige til å støtte rettferdighetsbevegelser.»

Ideen om Guds vilje svekker dramaet. Tragediens styrke ligger nettopp i at mennesket balanserer skjebnen ...
En som makter å trekke de store linjer, er Russland-kjenner Peter Normann Waage. Ifølge Waage ...
Første gang jeg hørte Wim Winters fremføre Chopins C-dur Etude i «historisk tempo» var jeg ...