En seier for Trump er en seier for klassisk arkitektur

Skrevet av | 3. november 2020

Nattens presidentvalg i USA er et valg over hvilken arkitektonisk retning Amerika skal ta. Hvis Donald Trump vinner valget, vil han gå inn i historien som presidenten som gjeninnførte klassiske verdier i den føderale arkitekturen.

En provoserende presidentordre

I februar i år kunne Architectural Record melde om at et utkast til en ny presidentordre gikk sine runder i Det hvite hus. Dokumentet bar navnet «Making Federal Buildings Beautiful Again». Det instruerer om at offentlige bygninger skal bygges i klassisk stil. 

Den nye ordenen erstatter «Guiding Principles for Federal Architecture», som ble skrevet av Daniel Patrick Moynihan i 1962 og innført under John F. Kennedys presidentskap. I snart seksti år har den dannet grunnlaget for modernismen som stilart, som har preget nyoppførte bygninger i USAs føderale arkitektur. Det korte dokumentet konstaterer blant annet at imitasjon av tidligere stilarter skal unngås (altså, originalitet fremfor tradisjon), at den arkitektoniske stilen skal være et uttrykk for sin egen samtid, samt at arkitekt-standen skal bestemme over designuttrykk (fremfor folket eller myndighetene).

Trumps utkast til «Making Federal Buildings Beautiful Again» er nærmest den rake motsetning. Da nyheten lekket i februar vakte den furore blant arkitekter i USA (og internasjonalt). Her er noen av hovedprinsippene i utkastet: 

  1. Lokalbefolkningen skal ha en avgjørende stemme i valg av design på føderale bygninger, et grep som fjerner svært mye makt fra arkitektene.
  2. Det skal opprettes en «forskjønningskomité» (President’s Committee for the Re-Beautification of Federal Architecture)
  3. Brutalistisk og dekonstruktivistisk arkitektur er en estetisk fiasko og oppfyller ikke de kravene som ordren stiller til føderal arkitektur. Arkitektoniske stiler, særlig klassiske, som verdsetter skjønnhet og respekterer lokal byggeskikk foretrekkes. 

Folkets ønske

Som nevnt lekket presidentordren i februar 2020, og i mars ble hele verden snudd på hodet av koronavirusets herjinger. Følgelig er ikke presidentordren blitt signert av Trump ennå, og det blir den heller ikke med mindre han vinner fire nye år i Det hvite hus. 

Les også: Ny undersøkelse levner ingen tvil: Amerikanere flest foretrekker klassisk arkitektur.

Som eiendomsmogul lot ikke Trump sine bygninger bli oppført i klassisk stil. Han syntes snarere å foretrekke modernistiske glassbygninger. Med det i mente – og med tanke på nylige undersøkelser som viser at amerikanere foretrekker klassisk arkitektur – er presidentordren ikke nødvendigvis et uttrykk for Trumps personlige smak, men snarere et uttrykk for folkets ønske. Med andre ord, Trumps arkitekturpolitikk folkets arkitekturpolitikk. 

Med arkitektur på stemmeseddelen

Joe Biden har aldri uttrykt noen lovnader eller synspunkter når det kommer til arkitektur, og det betyr at man ikke kan forvente noen arkitektoniske endringer dersom han mot formodning skulle blir president. Ergo: Modernismen kan komme til å fortsette i uforminsket styrke. Å skulle endre en seksti år gammel praksis og snu opp-ned på den arkitektur-byråkratiske maktstrukturen, er en radikal endring, og Joe Biden går til valg på å være alt annet enn radikal. 

Det betyr at kun en Trump-seier vil kunne lede til en oppblomstring av klassisk arkitektur i Amerika. «Making Federal Buildings Beautiful Again» har potensialet til å endre amerikansk arkitektur for de kommende generasjoner – og skape eventyrlige ringvirkninger internasjonalt. 

For første gang går amerikanerne til stemmeurnene for å avgjøre arkitekturens fremtid. Det er mange grunner til å sitte i spenning denne valgnatten. 

I samarbeid med TBS Gallery setter Sivilisasjonen opp teaterstykket Immanuel Kants siste dager. Stykket ble skrevet ...
Axel Bojer er en norsk forfatter og foredragsholder. Han er utdannet Steinerpedagog, og har arbeidet ...
Er det noensinne riktig å ta et menneskes liv? Dette spørsmålet står vi overfor i ...