Skal kvinnene ta fødselen tilbake, er det ikke nok å bare stoppe nedleggelsen av ABC-enheten

Skrevet av | 25. januar 2023

Nå er det blitt meldt at den folkekjære fødestuen ABC-enheten i Oslo må stanse sin drift for godt den 4. mars i år. Et av de aller beste fødetilbudene i landet går i graven, og vi kvinner står dermed overfor et skjebnesvangert valg: Skal vi la politikerne trampe over det ene området som definerer oss som sterke, utholdende feminine vesener, eller skal vi samle oss på barrikadene, ta fødselen tilbake og gjøre den om til det den engang var: Sterk, vakker, naturlig og inngrepsfri?

Liker du det Sivilisasjonen skriver om? Bli medlem i dag, og bidra til at Sivilisasjonen kan fortsette!

En økonomisk nødvendighet eller feil prioriteringer?

Når ledelsen av OUS bestemmer seg for at et et såpass populært fødetilbud som ABC må legges ned, er det noe som ikke stemmer. Det blir nemlig født omtrent 55 000 barn i Norge i løpet av et år, og 1000 fødende kvinner søker seg til denne klinikken. Det har oppstått flere tilfeller der blivende mødre ikke har fått søknaden sin innvilget, fordi det er for fullt. Etterspørselen er der, så hvorfor denne avgjørelsen? 

Ifølge en nyhetssak på NRK forklares nedleggelsen med økonomiske hensyn. Avdelingsleder ved OUS Miriam Nyberg forklarer at «med 1100 færre fødsler det siste året og mangel på jordmødre må vi bruke fagfolkene våre på færre fødestuer». Det skyldes på økonomi, men faktum er at vi i Norge sitter på en god del midler. De prioriteres bare feil. 

Hvis regjeringen vil satse på omsorg, som de tar til orde for i flotte ordelag, bør de ta fødselen i betrakning – spesielt med tanke på hvor mange som blir utredet for fødselsdepresjon idag. Ifølge FHIs folkehelserapport fra 2022 rammer fødselsdepresjon mellom 7 til 13 prosent av fødende kvinner, som betyr at i Norge får om lag 4000 til 8000 kvinner denne diagnosen hvert år. Jeg er overbevist om at disse tallene kunne vært voldsomt redusert dersom flere fødestuer ble etablert i landet. 

I en episode fra podkasten Femihelse kan ABC-jordmor Kristin Bøhn bekrefte at avdelingen jobber under en omsorgsmodell som favner både svangerskapsoppfølging, fødselsoppfølging og barseloppfølging. Denne modellen kalles på engelsk Continuity of Care og handler om at kvinnen får grundige oppfølginger av jordmødre fremfor leger. I en forskningsrapport fra 2018 kan man se at det er relativt høyere sjanse for at en kvinne opplever omsorg og velvære både under og etter fødselen dersom jordmor følger denne modellen. 

Disse tiltakene blir dessverre ikke praktisert på OUS’ «vanlige» fødeenheter. Likevel vil sykehusdirektøren overføre alle jordmødrene over til disse avdelingene og dermed hamre spikeren i kisten på en fødestue som ifølge forskning gir bedre resultater for friske mødre. 

Lykkehormonet under fødselen som blokkeres av hardt lys og fremmede i rommet

Når direktøren ved OUS Bjørn Atle Lein hevder at deres oppgave ikke er å lage et fødetilbud for «trettito-årgamle kvinner med høy utdanning fra Ullevål Hageby,» blir det tydelig for meg at Lein er mer opptatt av byråkrati enn enkeltmenneskene det gjelder. Det kan også virke som om han ikke har lest seg opp på de biologiske prosessene under en fødsel. 

Under en helt ordinær fødsel, er det mange hormoner som slippes ut, blant annet oksytocin, også kalt «lykkehormonet». Hormonet sørger for en større effektivisering av sammentrekninger i livmoren, noe som fører til en kortere og mer behagelig opplevelse av fødselen. 

Oksytocin kalles også for «beskjedenhetshormonet». Dette er fordi det trives best i mørke omgivelser. Jordmødrene på ABC er fullt klar over denne biologiske faktoren. Derfor skrur de vanligvis av det skarpe taklyset idet en kvinne skal føde, og erstatter det med elektriske eller levende stearinlys og andre koselige pyntelys. Dersom kvinnen istedenfor blir utsatt for hardt, hvitt lys og fremmede studenter eller leger som kommer uanmeldt inn i rommet (noe som ofte skjer på sykehus), risikerer hun at dette viktige fødselshormonet blir blokkert av adrenalinhormonet. 

Ettersom oksytocin og adrenalin ikke kan produseres samtidig i hjernen vår, kan dette lede til at riene avtar og at fødselen stopper opp. En slik pause øker sjansene for inngrep som tang, vakuum, sugekopp og keisersnitt. Er det rart at mange kvinner med et normalt svangerskap i Oslo ønsker å føde på denne jordmorstyrte avdelingen, og at de blir illsinte for at den nå stenges ned?

Løsningen er å opprette flere «ABC-enheter» i hele landet 

Det er dessverre ikke bare Norges hovedstad som får smake på ledernes ignoranse. Siden 1999 har jordmorstyrte fødestuer i Rjukan, Hallingdal, Oppdal, Steigen, Lærdal, Odda, Valdres, Nordkapp og flere blitt lagt ned. Selv om Stortinget i 2022 ba regjeringen om å «sikre dagens fødeinstutisjoner», ser vi at ingenting har endret seg. 

Dette handler som sagt ikke om at den norske stat er for fattig for å hjelpe til, men at prioriteringene må endres. I tillegg er det viktig å påpeke at reaksjonene fra mødre, jordmødre og gravide i media ikke handler om å dytte på et fødetilbud som kanskje ikke passer alle. Å føde på sykehus er selvfølgelig den gunstigste løsningen dersom en kvinne venter flerlinger, hvis fosteret ligger feil vei, hvis det oppdages svangerskapsforgiftning eller hvis moren simpelthen ønsker det. 

Samtidig er det også en del kvinner som helst vil ha leger og kirurger med en armlengdes avstand og som trygler om epidural selv før fødselen er i gang. Dette er helt uproblematisk og forståelig. Det er deres valg. Poenget er at det også finnes de som av forskjellige grunner har traumatiske minner fra sykehusavdelinger. Det finnes de som bryr seg litt mer om kontiunitet i omsorgen enn at fødselssmertene skal bli lindret av bedøvelse. Disse kvinnene opplever nå å ikke bli hørt. 

Nedleggelse av kvinners rett til å velge

Nedleggelsen av ABC handler om noe mer enn å utstøte et alternativt fødetilbud som gir kvinner muligheten til å føde i badekar uten epidural. Det handler om nedleggelsen av kvinners rett til å velge – nedleggelsen av et differensiert fødetilbud. Det denne klinikken tilbyr finnes ikke andre steder. Det nærmeste alternativet blir hjemmefødsel, men det er det til gjengjeld ikke alle som har råd til eller føler seg trygge nok til å gjennomgå. 

I stedet for å redusere vordende mødres valgmuligheter, burde de økes. Ikke bare én, men flere enheter som ABC bør opprettes i det ganske land. Helseministeren bør ta tak i dette umiddelbart og overstyre OUS sin avgjørelse. Sykehusene kommer alltid til å eksistere. Mulighetene for keisersnitt og umiddelbar hjelp dersom fødselen skulle gå en annen retning enn planlagt finnes nå som et tilgjengelig tilbud for alle. På samme måte burde de normale fødslene på jordmorstyrte enheter også tilgjengeliggjøres.

Hele fødselskulturen må endres på

Slik jeg ser det, er nedleggelsen av ABC en åpen invitasjon til oss kvinner og til det norske helsevesen om å endre på hele fødselskulturen slik den er nå. Noen jordmødre fra ABC har allerede begynt. 

Som en demonstrativ reaksjon på at OUS har drevet dem ut av et mangeåring lidenskapelig prosjekt, har flere av de startet opp Min Fødsel. Der skal de tilby private hjemmefødsler og fødsler på frittstående fødestue i Oslo der de viderefører samme filosofi og visjon som de hadde på enheten. Foretaket trer i kraft i februar i år, og det blir spennende å se hva slags virkning det kan ha. 

Problemet er at jordmødrene må starte privat, noe som innebærer at ikke alle kan ta del i tjenesten, slik tilfellet var med ABC. Tilbudet burde bli støttet av staten, slik at en ny – og kanskje enda bedre – jordmorstyrt fødestue kan gjennopstå fra ABC-enhetens aske. På denne måten kan et eldgammelt, kulturelt rotfestet rituale få lov til å skinne med all den feminine kraften det fortjener.

Da jeg leste Kants detaljerte beskrivelse om hvordan en “negerslave” skal piskes mest effektivt, kunne ...
Historien er skrevet med et blekk av blod. Den kinesiske sivilisasjon byr på intet unntak, ...
[Denne teksten inngår i Sivilisasjonens spalte Filosofiske smuler, som er tekster som tar for seg ulike ...