USIVILISERT: Gjeninnsett Enoksen, og la halve Regjering og Storting fratre

Publisert 29. april 2022 av

Det gjelder å være stueren i politikken. Den avslørte synder må avgå ved den sosiale død, umiddelbart legge seg flat og fratre sine verv. Folkemassen kjenner ingen nåde; syndebukken skal idag, som i alle dager, ofres på dobbeltmoralens skafott. Nylig kom turen til vår avtrådte forsvarsminister O.R. Enoksen. Hvilken glede hadde ikke folk og presse av hans digitale henrettelse!

Skjønt det er vanskelig å si seg uenig i at politikere bør fare frem som gode forbilder, og at integritet mer enn noe bør høre til en ministers dyder. Skal trenden blant landets «gravejournalister» fortsette, vil vi imidlertid få en politikerstand som mangler en desto viktigere menneskelig egenskap, nettopp livserfaring.

Det var plutselig enighet om at grunnet hans bukkespring og andre opptrinn, egnet ikke Enoksen seg som landets forsvarsminister. Det var nå så, hans politiske erfaring bar ingen tyngde til den moralske vektskål. Så får vi se om det stopper med Enoksen. Hva med den resterende Regjering? Når skal gravejournalistene grave opp ethvert personlig forhold for best å vurdere om de kan forvalte landets finanser og kulturarv for fremtiden?

All den tid dette ikke ble gjort, skal vi anta at våre ministre er ulastelige, moralske eksempler? Gud forby. Har de derimot levd et menneskeliv, sitter de utrygge på hver sin post, med pressen ulende omkring seg. Dette er isåfall et demokratisk problem. Være det seg bukkespring eller lik i skapet: Den som bestandig frykter for sin politiske fremtid er lett å manipulere. Dersom «noen» ikke er fornøyd med deres politiske føring, trekkes et par beleilige ungkaniner opp av hatten. Og media biter på. Og folket med.

«Usivilisert» er en ny humoristisk spalte i Sivilisasjonen, som skal gi et satirisk skråblikk på nyhetsbildet. Spalten er skrevet av Adara S. Ryüm og Henrik Høeg.

Vi er alle klar over skjønnhet. Det er medfødt, naturlig og menneskelig. Man ser det ...
Stadig hører jeg flere fedre fortelle sine barn og den yngre generasjonen noe i denne ...
Det er mange skjønnlitterære mønstre fra Jane Austens bøker vi kan peke på, for så ...