Artikler forfattet av

Adara Ryum Høeg

Katter og prevensjon er stadig på dagsordenen. Ifølge forskning, dreper landets kattepuser mellom fire og fjorten millioner fugler i løpet av ett kalenderår. Summen er utfordrende å ta inn over seg, særlig med tanke på at forskningen anslår et slingringsmonn på 10 millioner, fra eller til. Uten noe øvrig sammenligningsgrunnlag, blir det likeledes utfordrende å forholde seg til anslaget. Litt informasjon om hvor mange fugler som dør på grunn av menneskeskapte aktiviteter, som vindmøller og støyende turistbusser i hekkeområder, kunne ...
Kvinnekampen er ikke over. Kvinner er, ifølge statistikken, underrepresentert i det private næringslivet, og for ikke å nevne listen over landets mest formuende – hvor kvinnene nesten utelukkende er arvinger. Blodig urettferdig, naturligvis.  Det er tverrpolitisk enighet om at mangelen på kvinner i norske styrerom er samfunnsmessig uheldig. Det er derfor besluttet at det over de neste årene skal skje en gradvis opptrapping, hvor nærmere 13 000 kvinner skal rekrutteres inn i styre og stell. Ved reformens sluttdato i 2028 ...
Denne advent lanserer Sivilisasjonen en gåtefull julekalender. Fra 1. til 24. desember publiserer vi på sosiale medier en underfundig gåte: Hvilken sivilisert tenker skjuler seg bak dagens luke?  Liker du det Sivilisasjonen publiserer? Bli medlem i dag, og bidra til at Sivilisasjonen kan fortsette! Vinn Norges vakreste magasin Og hva er så premien? Jo, alle som svarer riktig får et «lodd», og den 26. desember trekker vi hele 10 heldige vinnere som får den nye, eksklusive andreutgaven av Magasinet Sivilisasjonen. ...
Kavende basker en mor med to småtasser seg inn på bussen. Vogn, handleposer, votter, inn med det i full fart før dørene lukkes. Vel plassert i setene får tassene utlevert hver sin Ipad. Ingen tid går til spille; fortere en flint fyrer guttevalpene opp hvert sitt larmende dataspill. Mor kobler av med Instagram den tiden reisen varer. Idet familiens destinasjon nærmer seg blir paddene samlet inn, og rabalderet bryter løs. I desperasjon strekker kvapsete armer seg i forventning mot de ...