Artikler forfattet av

Adara Ryum Høeg

En som makter å trekke de store linjer, er Russland-kjenner Peter Normann Waage. Ifølge Waage må man se til Russlands åndelighet og historie for å forstå Putins retorikk. I det hele tatt forstår vi ikke hva konflikten i Ukraina dreier seg om uten å vende tilbake til året 890. Et liv på russisk: Et tett samliv gjennom 50 år Det var såkalte tilfeldigheter som førte Waage til Russland. Som elev ved Oslo Forsøksgymnas fikk han anledning til å velge russisk ...
Da Kiki Cherie møtte opp på en burleskklasse for første gang, var det som garderobedørene til Narnia åpnet seg for henne. I dag hjelper hun andre med det vanskeligste av alt: å elske seg selv som man er. Les om Kiki Cheries reise fra eksistensielt nedbrutt tenåring til internasjonalt anerkjent sceneaktør og motivator! En undergrunnsverden i full fart fremover Tilfeldighetene ville ha det til at Sivilisasjonens anmelderkorps, en ruskete vinterkveld, steg ned i en inntil da ukjent verden. Som kjent ...
Den syke, den friske, fakultetslederen og legestanden er enige: Gunhild Stordalens siste bok Min medisin fortjener krass kritikk og kollektiv forargelse. Man trenger ikke lese boken for å forstå Stordalens prosjekt: å sette spørsmålstegn ved om dagens paradigme har utspilt sin rolle.  Liker du det Sivilisasjonen skriver om? Bli medlem i dag, og bidra til at Sivilisasjonen kan fortsette! Stordalen pirker utvilsomt i mangt et ømfintlig tema i den nylig utgitte boken som omhandler hennes egen vei mot bedre helse. ...
Nedstengingen av samfunnet i 2020-2022 satte våre rettsprinsipper på prøve; med ett ble rettsstaten underordnet smittevernstaten. Både myndigheter og borgere kan være tjent med å lese seg bedre opp til neste prøve – på pensum står en 300 år gammel bok som både fremhever borgernes plikter, men også minner myndighetene om at deres makt har visse grenser.   Liker du det Sivilisasjonen skriver om? Å drive en avis koster. Bli medlem i dag, og bidra til at Sivilisasjonen kan fortsette! I ...