Artikler forfattet av

Bork S. Nerdrum

Efter et opphold som fölge av koronapandemien, gjenopptar samtaleprogrammet Cave of Apelles sine månedlige samtaler, og förste gjest ut er skuespiller og manusforfatter Kristofer Hivju. Hvordan forberede seg til en rolle og hvilke nökkelkomponenter finner man i en god fortelling — uavhengig av disiplin? Hivju vil dele sitt syn på Blake Snyders Save the Cat! — en instruksjonsbok om hvordan å skrive et bunnsolid filmmanuskript, uten hensyn til kunstneriske friheter. Det vil også rettes søkelys på Stanislavskij-metoden, samt Aristoteles’ Poetikk, ...
Dagens kultur vektlegger ofte det man i realiteten ikke kan måle og ikke kan se. En besökende ved et museum eller et galleri stopper gjerne foran et bilde og kontemplerer informasjonsblanketten. Har verket en bakenforliggende historie, har utöveren et navn i miljöet, er han verdt mange penger — er han verdenskjent? Verket selv har ingen reell betydning. Den moderne tilskuer er så fanget av de metafysiske verdiene som omhegner tingen, at han ikke lenger er tilregnelig når han begynner å ...
Min far er en historiefortellende maler. For litt over tyve år siden sluttet han å kalle sine bilder for «kunst» og erstattet det med «kitsch». Jeg var bare et par år gammel og kunne knapt snakke. Men jeg husker årene som kom efterpå. De var mildt sagt dramatiske. Ord har makt. De kan sende en i fengsel, i döden. De kan forandre tankesettet til en hel menneskehet. Det min far innså, og som jeg har kommet til å forstå, er ...
Mange hyller ham som den viktigste konservative tenker i nyere tid: 12. januar døde den britiske filosofen Roger Scruton efter å ha viet sitt liv til konserveringens tjeneste. Den bestemmelsen tok han alt efter å ha bevitnet studentrevolusjonen i Frankrike i 1968. Han nektet å ta del i rivningen av fortidens institusjoner og monumenter. De gode forfedres byggestener måtte bevares. Å tilbe aske er allikevel ikke en geskjeft man kommer langt med. Scruton må berømmes for sin innsats for å ...