Artikler forfattet av

Carl Korsnes

Sivilisasjonen ble unnfanget en sommernatt ved sjøen. Natten var lys og vinen var mørk og tung da vi – en gruppe åndsfrender – kom frem til at nåtidens begredelige situasjon krevde handling. Vi hadde lenge ment at kulturen savnet skjønnhet og poesi, og at meningsutvekslingen manglet filosofisk dybde. Således ble ideen om å starte et eget tidsskrift til.  Med flere måneders planlegging og drømmerier i ryggen ble magasinet offisielt lansert den 6. juni 2019. Siden oppstarten har formålet med Sivilisasjonen ...
On the green and cooler north side of Madeira is the small town of São Vicente. If we walk up the hillside, high above the church spire, we find the farm of Leonel Dias and his wife Elda Garcês named A Casa Estrelícia-Dourada Garcês. The 5.000 m2 property consists of more than 1300 m2 of vineyards, including mill and cellar, and the remaining property is an orchard for local fruit trees as well as four spaces for stay, which make ...
Den irske malerinnen Molly Judd slutter ikke å overraske. Ikke som følge av originalitet, men snarere det stikk motsatte. Gang på gang skaper hun tidløse, arketypiske motiver – det ene mer mesterlig utført enn det andre. Tidløs konkurranse Ukens maleri er «Feeding thirsty man» (2020). Den sultne som mettes er et arketypisk motiv, som vi finner igjen i historier som Caritas Romana eller israelittenes fortelling om manna fra himmelen. Odd Nerdrum og jeg drøfter dette temaet i Samtaler fra Memorosa, ...
Den anerkjente franske filosofihistorikeren Rémi Brague er aktuell med en norsk utgave av boken Eksentrisk kultur - En teori om Vestens sivilisasjon (Solum bokvennen 2023). I boken forsøker han å svare på hva som er det særegne ved europeisk kultur. Nærmest som et motsvar til nåtidens mange påstander om en rådende «eurosentrisme» i både kultur og samfunn, presenterer han en teori om at det som kjennetegner europeisk kultur er at den er eksentrisk. Det vil si at den regner sin ...