Klassisk poesi kan gi trøst, bekreftelse og en opplevelse av meningsfullhet. I en vanskelig tid, der mange opplever ensomhet når de skremmes til unngå sosial kontakt og sitter igjen med lite annet valg enn å holde seg innendørs, er poesien særskilt viktig. Jeg er overbevist om at dagens generasjon vil ha godt av en renessanse for ikke bare poesi - men for klassisk poesi. Det var i nettopp denne overbevisning at Sivilisasjonen valgte å arrangere en storslagen konkurranse i dikt ...
På Grev Wedels Plass Auksjoner kan man i disse dager skue en enorm mengde memorabilia fra den folkekjære musikeren Jahn Teigen, som skal auksjoneres bort. Blant svart-hvitt-bilder av spilloppmakeren Teigen, med truse på hodet eller midt i et splitthopp, og prangende drakter fra diverse opptredener, er det ett objekt som skiller seg ut i sin tidløshet: Jon Bøe Paulsens maleri av den unge, seriøse Teigen. Teigens datter, Sara Skorgan Teigen, forteller at maleriet alltid fikk hedersplassen hvor enn hennes far ...
Gro Harlem Brundtland mener det ikke nytter å se utelukkende mot sitt indre i søken etter lykke. Mening i livet finner man ved å løfte blikket og engasjere seg i noe der man ønsker å gjøre en forskjell, og å gjøre det i samspill med andre mennesker, hevder hun. Som gjesteprofessor ved Stanford University i 2014 ble Brundtland forespurt av universitetet om å holde én til én-samtaler med engasjerte studenter fra hele verden. Samtalene lærte henne noe om en tendens ...
Klassisk arkitektur er ikke noe som hører hjemme på den politiske høyre-/venstreaksen, mener Justin Shubow, lederen av den amerikanske tenketanken National Civic Art Society (NCAS) og leder for U.S. Commission of Fine Arts. Shubow har stilt seg i bresjen for å forsvare den nylig signerte presidentordren «Promoting Beautiful Federal Civic Architecture».  Han håper inderlig at den nye Biden-administrasjonen ikke vil oppheve den nylig signerte presidentordren om klassisk føderal arkitektur, og hevder at dette er en sak som forener en ellers splittet nasjon. Shubow henviser til en ...