Klassisk poesi kan gi trøst, bekreftelse og en opplevelse av meningsfullhet. I en vanskelig tid, der mange opplever ensomhet når de skremmes til unngå sosial kontakt og sitter igjen med lite annet valg enn å holde seg innendørs, er poesien særskilt viktig. Jeg er overbevist om at dagens generasjon vil ha godt av en renessanse for ikke bare poesi - men for klassisk poesi. Det Les videre...
På Grev Wedels Plass Auksjoner kan man i disse dager skue en enorm mengde memorabilia fra den folkekjære musikeren Jahn Teigen, som skal auksjoneres bort. Blant svart-hvitt-bilder av spilloppmakeren Teigen, med truse på hodet eller midt i et splitthopp, og prangende drakter fra diverse opptredener, er det ett objekt som skiller seg ut i sin tidløshet: Jon Bøe Paulsens maleri av den unge, seriøse Teigen. Les videre...
Gro Harlem Brundtland mener det ikke nytter å se utelukkende mot sitt indre i søken etter lykke. Mening i livet finner man ved å løfte blikket og engasjere seg i noe der man ønsker å gjøre en forskjell, og å gjøre det i samspill med andre mennesker, hevder hun. Som gjesteprofessor ved Stanford University i 2014 ble Brundtland forespurt av universitetet om å holde én Les videre...
Klassisk arkitektur er ikke noe som hører hjemme på den politiske høyre-/venstreaksen, mener Justin Shubow, lederen av den amerikanske tenketanken National Civic Art Society (NCAS) og leder for U.S. Commission of Fine Arts. Shubow har stilt seg i bresjen for å forsvare den nylig signerte presidentordren «Promoting Beautiful Federal Civic Architecture».  Han håper inderlig at den nye Biden-administrasjonen ikke vil oppheve den nylig signerte presidentordren om klassisk føderal arkitektur, og Les videre...