NRK Klassisk snikinnfører popmusikk

Skrevet av | 12. oktober 2020

NRK Klassisk er et tilfluktssted i et hav av pop-kanaler på norsk radio. Derfor skjærer det ekstra i ørene når lørdagsprogrammet Klassisk vorspiel skal undervise lytterne i hvordan populærmusikken har latt seg påvirke av komponister som Bach, Brahms og Beethoven.

I utgangspunktet er det ingenting galt med Per Sundnes’ program, men kanaliseringen er uheldig. For mange som lar NRK Klassisk suse og gå i bakgrunnen, virker det underlig å bli dratt med på et «vorspiel» hvor hip-hop og alt mulig rart som ikke hører hjemme på kanalen blir viet oppmerksomhet.

NRK Klassisk klarer seg fint uten noen vorspiel. Det er nettopp for å slippe den moderne musikken at lyttere har valgt seg denne kanalen. Man er kanskje bekymret for at man ikke fanger opp de unge. Det er ingen hemmelighet at eldre mennesker, som for øvrig har mer erfaring og kunnskap om livet, er radiokanalens største publikum. Men kanalen har tross alt et utmerket tilbud til utenforstående i programmet Filmmusikk med Wolfgang Wee — et friskt pust fra en levende orkestertradisjon som engasjerer de unge.

Klassisk musikk til folket

Klassisk vorspiel har potensiale til å utføre den oppgaven Arbeiderpartiet iverksatte i efterkrigstiden: å introdusere klassisk musikk til folket. Der man i politikken mislyktes, har Sundnes en gylden mulighet til å skape nye generasjoner tilhørere av «den evige musikken» ved at Klassisk Vorspiel flyttes til P1 eller en av de mangehånde pop-kanalene som allerede eksisterer. Slik vil effekten være den motsatte av hva den er i dag: populærkulturen vil få en inngangsport til den klassiske musikken. Folket vil få et rikere kulturtilbud, og klassisk orienterte lyttere vil få sjelero.

Men er det dette Melodi Grand Prix-eksperten Per Sundnes og ledelsen i NRK Klassisk vil?

NRK lytter ikke til publikum

I 2005 skrev Arne Plassen en artikkel for Ballade som er betegnende for dagens situasjon: Representasjonen av klassisk musikk i P1 og P2 samsvarer ikke med lytternes interesser. I en undersøkelse gjennomført av Norsk Gallup for femten år siden, svarte majoriteten av P1s lyttere at de var interessert i klassisk musikk. Samtidig kunne man konstatere at den klassiske musikken var nærmest ikke-eksisterende på den ledende radiokanalen.

Lytterforeningen for klassisk musikk hadde hentet statistikk fra den samme undersøkelsen som viste at 1,7 millioner nordmenn interesserte seg for klassisk musikk. Man må kunne anta at folkets lyttevaner ikke har endret seg så mye i 2020 at det rettferdiggjør snikinnføring av populærmusikk på den eneste kanalen i Norge som er viet den klassiske sjangeren?

Det er en overveldende mengde mennesker i dette landet som knapt blir tilgodesett et lite flukthjørne i samfunnet. Statskanalen bør være raus og la dem få nyde radiokanalen i fred og ro for «teppebanking» fra den moderne verden.

Det er noe interessant som har skjedd i det offentlige ordskiftet under ødeleggelsesfesten av klassiske ...
Hypokonderlegen Ingvard Wilhelmsen er tydelig på at det å bekymre seg er uunngåelig som menneske; ...
Anmeldelse i dialog av «Lang dags ferd mot natt», på Oslo Nye Teater Når: 18. ...