Omfattende liste: De beste nålevende malerne i verden

Skrevet av | 15. desember 2020

«Du kan ikke rangere malerier efter objektive kriterier — alt er subjektivt!»

Slik vil nok mange reagere når de får se denne listen. Men jeg vil hevde at dette utsagnet er beviselig feil. For et skapende menneske bør målet være å engasjere tilskueren.

Filmindustrien har vært en ledestjerne i underholdningsbransjen de siste hundre årene. Hollywoods bibel er tross alt Poetikken av Aristoteles, og Blake Snyder har snakket om «manusets uforanderlige fysiske lover» og har referert til filmen som en «følelsenes sveitsiske klokke». En spillefilm er nødt til å være strukturert med en tese, antitese, og syntese for overhode å legge grunnlaget til et verk som skal treffe hele følelsesregisteret hos publikum.

Hvis disse reglene er gjeldende for filmen, kan ikke det samme være tilfellet for maleriet?

I renessansen og frem til 1800-tallet, innehadde det klassiske maleriet en tilsvarende posisjonen i underholdningsbransjen som filmen har i dag. Å formidle det tragiske drama i maleriet var Tizians høyeste mål og denne listen har samme mål for øyet. Et maleri bør fremvise mennesker i handling og fremkalle frykt og medlidenhet hos tilskueren. Således har malerier som er blottet for handling (som er tilfellet med mange portretter ) i beste fall blitt inkludert om de utviser et intenst uttrykk, er usedvanlig dyktig utført, eller viser et interessant motivvalg.

Handlingen i et maleri bør evne å fortelle noe om det som har skjedd (fortid), det som skjer (nutid), og det som er i ferd med å skje (fremtid). Fortellingen bør være umiddelbart forståelig — ikke fordekt av symboler eller understøttet av en briljerende tittel. Maleren bør kjenne til bestemte teknikker hva angår komposisjon, og bildet bør bære preg av evighet for å ha relevans utover sin egen, dødelige tid.


Gullstandard:

Flåingen av Marsyas (1570-76) av Tizian

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★★☆
Drama: ★★★★
Komposisjon: ★★★★☆

Totalt: 18 poeng

Histogram score:  ★★★★★


Om de fire vurderingsgrunnlagene:

Utførelse: Er bildet malerisk, er proporsjonene på plass, er det variasjon i overgangene?

Komposisjon: Er handlingen rammet inn og virker plasseringen av objektene urokkelige?

Tidløshet: Skildres motivet med uforanderlige referanser, er arketypen tydelig?

Drama: Er handlingen sannsynlig, er den fryktinngytende, appellerer den til medlidenhet?

Histogram: Er lys, skygge og farver sammensatt i en harmonisk helhet?

Utførelse er krevende å vurdere, fordi kvaliteten på reproduksjoner varierer. Ofte kan man likevel ane om proporsjonene er korrekte, om det er variasjon mellom bløte og harde overganger, om strøkene er maleriske, og så videre.
Noe som er tatt med i vurderingen — og som gir høyere totalsum — er om bildet er utført med malt bevegelse og om dette er med på å understreke dramaet i fortellingen.
For å bedømme sammensetningen av farve, lys og skygge, er histogram-funksjonen blitt tatt i bruk. Denne funksjonen finnes i de fleste bilderedigeringsprogrammer. Histogrammet måler bildets luminans, fra hundre prosent hvitt i høyre ende, til hundre prosent sort i venstre ende. I 2016 oppdaget maleren Luke Hillestad at flere gammelmesterlige verk fikk tilnærmet identisk utslag i histogrammet. Fellesnevneren var en bløt, oppadstigende kurve som nådde sin topp ved omkring 85 prosent sort.
Denne listen tar utgangspunkt i histogrammet til Tizians Flåingen av Marsyas, som kan argumenteres å ha en usedvanlig harmonisk kurve. Totalsummen til et bilde blir ikke direkte påvirket av histogrammet, men bilder med lik totalsum blir rangert efter kvaliteten på deres respektive histogram.

Komposisjon er viktig å vurdere fordi det rammer inn handlingen. Klarer man å oppnå virkningen av at alt som er viktig, foregår innen avgrensningene i motivet, er komposisjonen vellykket. Nærportretter er gjerne blitt tildelt middels pointssum i denne kategorien fordi denne sjangeren har en mye lavere terskel for dyktig eller udyktig plassering av figuren.

Tidløshet er viktigere enn noensinne, da verden har fremmedgjort seg fra naturen. Et maleri som fremviser mennesket i klær man ikke kan tidfeste, vil for eksempel score høyere på tidløshet. For å nå igjennom med fortellingen man ønsker å formidle (altså komme nærmere arketypen), er det viktig å fjerne seg fra alt som kan datere motivet, slik at man frigjør blikket og ser handlingen fra et fugleperspektiv.

Drama, som kommer fra gresk og betyr handling, er det sentrale kriteriet som denne listen tar utgangspunkt i. Det er også her malerne scorer lavest — kanskje fordi det dramatiske maleri er et sjeldent fenomen i moderne sammenheng, samt at det ennu læres bort i liten grad utenfor miljøet rundt Odd Nerdrum.
Flere portretter er ikke blitt vurdert efter dette kriteriet, fordi de er blottet for handling (et intenst uttrykk hjelper lite).
Komisk drama er utelatt til fordel for tragisk drama, som opphøyer tilværelsen, opphøyer menneskekroppen, og som på sitt beste evner å gjøre tilskueren til et bedre menneske.
Desto mer det fremkaller følelsene av frykt og medlidenhet, desto høyere score blir maleriet tildelt i drama. Er dramaet komplekst og involverer mer enn én handlende figur, scorer det som regel høyere.
Et annet aspekt som er tatt med i vurderingen, er troverdighet. Er handlingen som finner sted på lerretet sannsynlig — og hvis ikke — kan tilskueren tro på den allikevel? For å si som Aristoteles, må man foretrekke det umulige som er sannsynlig, fremfor det mulige som ingen vil tro på.

Med disse kriteriene har undertegnede, efter beste evne, forsøkt å representere nulevende malerne med deres beste verk. Det er helt sikkert malerier som skulle vært inkludert, men som av ulike årsaker har unnsluppet undertegnedes blikk. Listen vil derfor kunne endres — skulle det dukke opp gode forslag.

For ordens skyld:


★ Hel stjerne
☆ Halv stjerne   
Høyeste score: ★★★★★
Laveste score: ☆


59

The Muse Sisters (2018) av Kexin Di

Tidløshet: ★★★☆
Utførelse: ★★☆
Drama: N/A
Komposisjon: ★★★

Totalt: 9 poeng

Histogram score: ☆ 


58

Reclining in White (2004) av Jeremy Lipking

Tidløshet: ★★☆
Utførelse: ★★★☆
Drama: N/A
Komposisjon: ★★★

Totalt: 9 poeng

Histogram score:  ★★☆


57

The Embrace av Ron Hicks

Tidløshet: ★★★
Utførelse: ★★★
Drama: ★
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 9.5 poeng

Histogram score:  ★


56

The Schoolman (2015) av Shaun Berke

Tidløshet: ★★★★
Utførelse: ★★
Drama: ★☆
Komposisjon: ★★

Totalt: 9.5 poeng

Histogram score:  ★★


55

Opening Pandora’s Box (2010) av Cornelia Hernes

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★
Drama: ★☆
Komposisjon: ★☆

Totalt: 9.5 poeng

Histogram score:  ★★☆


54

Ukjent tittel av Vasily Shulzhenko

Tidløshet: ★★★
Utførelse: ★★☆
Drama: ★☆
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 9.5 poeng

Histogram score:  ★★★☆


53

Homer’s Vision (2015) av Antonio Mañón

Tidløshet: ★★★★
Utførelse: ★★★
Drama: ☆
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 10 poeng

Histogram score:  ★★☆


52

Baptism (2012) av Adam Miller

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★
Drama: ★
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 10 poeng

Histogram score:  ★★☆


51

Trinity of I av Daniela Astone

Tidløshet: ★★★☆
Utførelse: ★★★
Drama: ★
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 10 poeng

Histogram score:  ★★★


50

Greed (2014-15) av Milica Kostić

Tidløshet: ★★★★
Utførelse: ★★★☆
Drama: N/A
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 10 poeng

Histogram score:  ★★★


49

Ukjent tittel av Gilberto Geraldo

Tidløshet: ★★★★
Utførelse: ★★★☆
Drama: ☆
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★


48

Dance of the Clairvoyant (2020) av Anne Herrero

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★
Drama: ☆
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★☆


47

Ukjent tittel av Ai Xuan

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★☆
Drama: ☆
Komposisjon: ★★

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★★☆


46

Bacchanal (2014) av Nick Alm

Tidløshet: ★☆
Utførelse: ★★★★
Drama: ★☆
Komposisjon: ★★★☆

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★★


45

Picking Elderflowers (2016) av Rachel Personett

Tidløshet: ★★★★
Utførelse: ★★★
Drama: ☆
Komposisjon: ★★★

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★★


44

Ukjent tittel av Tong Luo

Tidløshet: ★★★
Utførelse: ★★★☆
Drama: ☆
Komposisjon: ★★★☆

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★★


43

Wrath of the Tyrant (2006) av Robert Dale Williams

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★☆
Drama: ★★☆
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★★☆


42

Selvportrett (2017) av Li Dong

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★☆
Drama: N/A
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★★☆


41

Mid Winter Saint (2010) av Richard T. Scott 

Tidløshet: ★★★★
Utførelse: ★★★☆
Drama: N/A
Komposisjon: ★★★

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★★★


40

Isolation (2020) av Caique Polizeli

Tidløshet: ★★★★
Utførelse: ★★★
Drama: ☆
Komposisjon: ★★★

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★★★


39

Ukjent tittel av Liu Yaming

Tidløshet: ★★★
Utførelse: ★★★★
Drama: ☆
Komposisjon: ★★★

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★★★☆


38

El Juguetero (2017) av Raul Campos

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★☆
Drama: ☆
Komposisjon: ★★

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★★★☆


37

Monk (2020) av Javier Adams

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★☆
Drama: ☆
Komposisjon: ★★

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★★★☆


36

Morning Mist (1988) av Yang Feiyun

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★☆
Drama: ☆
Komposisjon: ★★★

Totalt: 10.5 poeng

Histogram score:  ★★★★


35

The Homeless (1984) av Morteza Katouzian

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★☆
Drama: ★☆
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★


34

Nyfødt (1996) Trine Folmoe

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★☆
Drama: N/A
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★★☆


33

Hemmeligheten (2003) av Monika Helgesen

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★☆
Drama: ★☆
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★★☆


32

Ezekiel as an Exile av Seth Fite

Tidløshet: ★★★★
Utførelse: ★★
Drama: ★★
Komposisjon: ★★★

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★★★


31

The Field (1984) av Yuqi Wang

Tidløshet: ★★★
Utførelse: ★★★★
Drama: ★
Komposisjon: ★★★

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★★★


30

Preparation of the Bride (1994) av Steven Assael

Tidløshet: ★★
Utførelse: ★★★☆
Drama: ★☆
Komposisjon: ★★★★

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★★★


29

The Gift, male figure (2006) av Daniel Graves

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★
Drama: ★
Komposisjon: ★★

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★★★☆


28

Sonata (2008) av Hege Elisabeth Haugen

Tidløshet: ★★★
Utførelse: ★★★★
Drama: ★
Komposisjon: ★★★

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★★★☆


27

Selvportrett som poet (2018) av William Heimdal

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★
Drama: ★
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★★★★


26

Andreas (2013) av Cheng Wu

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★★
Drama: N/A
Komposisjon: ★★

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★★★★


25

Bråtebrann (2014) av Turid Spildo

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★
Drama: ☆
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 11 poeng

Histogram score:  ★★★★☆


24

Stairs (2009) av Maria Kreyn

Tidløshet: ★★★☆
Utførelse: ★★★★☆
Drama: ☆
Komposisjon: ★★★

Totalt: 11.5 poeng

Histogram score:  ★☆


23

Casita de dulces II (2011) av Guillermo Lorca Garcia

Tidløshet: ★★★
Utførelse: ★★★★
Drama: ☆
Komposisjon: ★★★★

Totalt: 11.5 poeng

Histogram score:  ★★★★☆


22

Soloppgang (2010) av Geir Stahl

Tidløshet: ★★★★
Utførelse: ★★★★
Drama: ☆
Komposisjon: ★★★☆

Totalt: 12 poeng

Histogram score:  ★☆


21

Over the Clouds (2003) av Boris Koller

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★☆
Drama: ☆
Komposisjon: ★★★★

Totalt: 12 poeng

Histogram score:  ★★


20

The Ebenezer Stone (2005) av Matthew Lawrence Almy

Tidløshet: ★★★★
Utførelse: ★★★☆
Drama: ★☆
Komposisjon: ★★★

Totalt: 12 poeng

Histogram score:  ★★


19

Consolation (2019) av Kaja Norum

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★
Drama: ★★
Komposisjon: ★★

Totalt: 12 poeng

Histogram score:  ★★★


18

Wanderlust (2019) av Mark Belicario

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★
Drama: ★★
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 12 poeng

Histogram score:  ★★★


17

Treelover av Anthony Ackrill

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★☆
Drama: ☆
Komposisjon: ★★★

Totalt: 12 poeng

Histogram score:  ★★★


16

Mother (2018) av Colleen Barry

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★★☆
Drama: N/A
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 12 poeng

Histogram score:  ★★★


15

Crepuscolo del mattino olio su tela (2005-09) av Roberto Ferri

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★
Drama: ★★
Komposisjon: ★★★

Totalt: 12.5 poeng

Histogram score:  ★☆


14

Fossegrimen (2008) av Jonny Andvik

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★
Drama: ★☆
Komposisjon: ★★★☆

Totalt: 12.5 poeng

Histogram score:  ★★★


13

The Sea has Many Voices (2018) av Scott Breton

Tidløshet: ★★★★
Utførelse: ★★★★
Drama: ★★
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 12.5 poeng

Histogram score:  ★★★☆


12

Yolanda (2013) av Orley Yu Ypon

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★☆
Drama: ★★★
Komposisjon: ★★

Totalt: 12.5 poeng

Histogram score:  ★★★★


11

Narcissus (2019) av Camie Davis Salaz 

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★☆
Drama: ★★
Komposisjon: ★★★☆

Totalt: 13 poeng

Histogram score:  ★


10

Soul Resting on Shadow (2005) av Helene Knoop

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★
Drama: ★★☆
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 13 poeng

Histogram score:  ★★


9

Mourning and Fecundity II (2011) av Vincent Dessiderio

Tidløshet: ★★★☆
Utførelse: ★★★☆
Drama: ★★
Komposisjon: ★★★★☆

Totalt: 13.5 poeng

Histogram score:  ★★☆


8

Diogenes (2017) av Molly Judd

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★★
Drama: ★☆
Komposisjon: ★★★

Totalt: 13.5 poeng

Histogram score:  ★★★


7

Selvportrett som besatt (2008) av Caleb Knodell

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★★☆
Drama: ★★
Komposisjon: ★★☆

Totalt: 13.5 poeng

Histogram score:  ★★★☆


6

Discovery (2007) av Jan-Ove Tuv

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★☆
Drama: ★★
Komposisjon: ★★★☆

Totalt: 14 poeng

Histogram score:  ★★☆


5

Dead is dead (2008) av Luke Hillestad

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★
Drama: ★★★
Komposisjon: ★★★★

Totalt: 14.5 poeng

Histogram score:  ★☆


4

The Burning Horse (2012) av Joachim Eriksson

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★☆
Drama: ★★★
Komposition: ★★★

Totalt: 14.5 poeng

Histogram score:  ★★☆


3

The Passenger (2019) av Bruno Passos

Tidløshet: ★★★★☆
Utførelse: ★★★★
Drama: ★★★☆
Komposisjon: ★★★

Totalt: 15 poeng

Histogram score:  ★★★☆


2

The Outcast (2018) av Sebastian Salvo

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★★☆
Drama: ★★★☆
Komposition: ★★★★☆

Totalt: 17.5 poeng

Histogram score:  ★★★★


1

Den gylne kappen (2011) av Odd Nerdrum

Tidløshet: ★★★★★
Utførelse: ★★★★★
Drama: ★★★★
Komposisjon: ★★★★

Totalt: 18 poeng

Histogram score:  ★★★★


«Kjærlighet er et spill to kan spille og begge vinne.» - Eva Gabor Under en ...
Det sies at filmene til Lina Wertmüller alle har svært lange titler på grunn av ...
Hvis noen håpet at Joe Biden skulle bli en president som gav det amerikanske folket ...