På 1700-tallet var det et emne Danmarksrikets skribenter måtte styre unna: kritikk av konge og regime. Men fantasien er fri. Holberg befolket sitt litterære univers med en rekke menneskelignende vesener og dyr, under jorden, oppe på himmelen, i den åttende sfære; omvandrende trær, eneveldige rovfugler, sladrete skjærer og plagsomme biller på to ben. Oldenborgeren og oldenborren Mot slutten av Holbergs liv utkommer Epistler I-IV «trykt paa Autors Bekostning (1748-1750); V utkommer posthumt (1754). Med dette verket skriver forfatteren seg inn ...
Et historisk dypdykk vil drukne klisjéen om Afghanistan som imperiers kirkegård. Mange imperier har med hell holdt territoriet over anselige strekninger av tid. Etter å ha vært under Perserriket i århundrer, erobret Aleksander den store landområdet vi i dag kjenner som Afghanistan i 330 f.Kr. uten store bestrebelser, med sine makedonske falankser krasjende gjennom de lokale stammekrigerne. Da Aleksander brått døde av en ukjent sykdom få år senere, tilfalt det opphøyde slettelandskapet ved fjellkjeden Hindu Kush hans hærfører Selevkos I. ...
* Sjelden før er det blitt stilt spørsmål om Holberg har ønsket å ramme andre enn bønder, jevne borgere og tjenere med sin harselas. Helt frem til våre dager har litteraturvitere og historikere vært samstemt om at forfatteren var tilhenger av oldenborgerdynastiet og eneveldet. Hvor stod Holberg i konflikten mellom kongedyrkelse og dogmatisk kirkemakt på den ene side og opplysning og fremskritt på den andre? Naturens lys og den mørke barokk Ludvig Holberg (1684-1754), som var blitt foreldreløs i barndommen, ...
Stemmen er tilknyttet din indre styrke.  Mari Boines reise mot drømmekarrieren har vært preget av mye uro, blant annet et giftig og hemmende selvhat overfor egen kultur. Hvordan klarte hun å overvinne disse følelsene, og hva kan den yngre generasjonen lære om fordelene ved å dyrke sin egen kulturarv før man går inn i andres? Å reise tilbake til seg selv  Det er ikke uten grunn at urfolk rundt omkring i verden ofte blir satt i kontekst med sjamanisme og spirituelle krefter. ...
Hvem gjør i dag bot ved å krype på sine knær opp mot alteret? Hvem velter seg på bakken i religiøs ekstase? Fromheten – i hvert fall i vår del av verden – er blitt langt mer stillferdig, innadvendt og «sivilisert». Hva er skjedd? Tre bilder Foran meg ligger tre bilder. Det ene er et tresnitt fra 1520-årene av tyskeren Michal Ostendorfer. Vi ser en stor ikke altfor velordnet prosesjon av pilegrimer som under vaiende faner er på vei inn ...