Innledning: Mens samtidens woke-bevegelse og andre ideologier krever uniformitet i både uttrykksform og tankesett, kan det være forfriskende å ta opp en av de satiriske tekstene til kulturbæreren Ludvig Holberg (1684 – 1754). I essayet «Den dårlige smak gjør stor nytte» gir Holberg uttrykk for verdien av økt toleranse og respekt for individuelle valg – selv hvis disse skulle være uttrykk for den dårlige smak. Essayet er et av de seks essayene som Holberg opprinnelig skrev på latin i 3. ...
Innledning: I en tid der det florerer av såkalte «eksperter» i media, som ikke tar en døyt for å avgi sine dommer over kompleks tematikk, kan skrifter av en av våre mest kjære kulturbærere, Ludvig Holberg (1684 – 1754) være relevant. I essayet «Uvitenhet gjør dristig» tar en aldrende Holberg til orde for at det er de fornuftige som kjenner sine begrensninger, mens dårene løper til embeder de ikke har forutsetninger for. Essayet er del av samlingen Moralske tanker, som ...