Artikler forfattet av

Bork S. Nerdrum

For ikke så lenge siden trodde fremtidsoptimistene at den gylne tid var kommet, hvor all kunnskap ville være tilgjengelig for alle, til enhver tid, og løfte mennesket til uante høyder. Den tid har kommet, og uante høyder er blitt til et eneste kaos.Undergangsstemningen er til å ta og kjenne på. Uansett hva teknologiens fremskritt skulle tilsi, kan man konstatere at det aldri har hersket så mye uenighet, forvirring og babbel som man er vitne til i dag. Det finnes en ...
To understand modern culture and more specifically “modern art”, professor Larry Shiner’s “The Invention of Art” (2001) is a must-read and an eye-opener for anyone who thinks they know a bit about art history.The book is as surprising in its content as the title suggests. You would think you were being messed with if you were told that Art history is barely 250 years old. But this is the thesis of Shiner’s book and he makes a convincing case for ...
For å forstå moderne kultur og «moderne kunst», er professor Larry Shiners øyeåpnende bok The Invention of Art ikke til å komme utenom. Boken er like overraskende i sitt innhold som tittelen antyder. Du ville trodd at noen holdt deg for narr om de fortalte deg at kunsthistorien knapt er 250 år gammel. Men det er tesen i Shiners bok, og han forsvarer den på en overbevisende måte.For å begynne med et bredt penselstrøk: «Det langvarige attende århundre» var perioden ...
Hvis det finnes et drama som gjør seg skyldig i den ikke-fullt-så-tungtveiende-prisen «tidenes norske film», er Leif Sindings Tante Pose (1941) en solid kandidat. Her er karakterspennet så rikt og dialogen så underholdende at komediespillet kan sees igjen og igjen. Utgangspunktet er relaterbart for mange. En uforskammet plageånd av et fjernt familiemedlem inviterer seg selv på julebesøk — og feiringen er ødelagt. Eller som Hans Thue sier med et sukk når han får vite at Tante Pose kommer: «Det kunne ...