Artikler forfattet av

Bork S. Nerdrum

«Du kan ikke rangere malerier efter objektive kriterier — alt er subjektivt!» Slik vil nok mange reagere når de får se denne listen. Men jeg vil hevde at dette utsagnet er beviselig feil. For et skapende menneske bør målet være å engasjere tilskueren.Filmindustrien har vært en ledestjerne i underholdningsbransjen de siste hundre årene. Hollywoods bibel er tross alt Poetikken av Aristoteles, og Blake Snyder har snakket om «manusets uforanderlige fysiske lover» og har referert til filmen som en «følelsenes sveitsiske ...
“You cannot rank paintings according to objective criteria — it’s all subjective!”That is how many will react when they see this list, but I will argue that this position is wrong. For any poet, the goal should be to entertain the audience, and at best: make tears stream down their faces.The film industry has been the guiding star in the entertainment business for quite some time. After all, Hollywood’s bible is Aristotle’s Poetics, and Blake Snyder has written about “the ...
Barbarisme er selve symbolet på kaos og ødeleggelse, med sivilisasjonens kollaps som ytterste konsekvens. Med tanke på at høydepunktet i den vestlige sivilisasjonen kom hånd i hånd med de klassiske håndverkstradisjoners tilbakekomst, er det rimelig å hevde at situasjonen for maleriet og skulpturen også indikerer mørkere perioden i historien — som verden helt sikkert skal få et gjensyn med om vi ikke følger med. Men det viktigste er ikke å forklare hvorfor en kultur slukner, men hvordan noen ytterst få ...
Barbarism is the very symbol of chaos and destruction — resulting in the downfall of civilizations. Since the pinnacle of the Western civilization came hand-in-hand with the revival of classical painting and sculpture, perhaps the condition of these handcrafts are also indicative of the darkest times, which certainly might await us if we are not vigilant. But the important thing is not so much to explain why a culture gets enshrouded in darkness, but how some people carry the flame, ...