Dagens kultur vektlegger ofte det man i realiteten ikke kan måle og ikke kan se. En besökende ved et museum eller et galleri stopper gjerne foran et bilde og kontemplerer informasjonsblanketten. Har verket en bakenforliggende historie, har utöveren et navn i miljöet, er han verdt mange penger — er han verdenskjent? Verket selv har ingen reell betydning. Den moderne tilskuer er så fanget av de metafysiske verdiene som omhegner tingen, at han ikke lenger er tilregnelig når han begynner å ...
Min far er en historiefortellende maler. For litt over tyve år siden sluttet han å kalle sine bilder for «kunst» og erstattet det med «kitsch». Jeg var bare et par år gammel og kunne knapt snakke. Men jeg husker årene som kom efterpå. De var mildt sagt dramatiske. Ord har makt. De kan sende en i fengsel, i döden. De kan forandre tankesettet til en hel menneskehet. Det min far innså, og som jeg har kommet til å forstå, er ...
Mange hyller ham som den viktigste konservative tenker i nyere tid: 12. januar døde den britiske filosofen Roger Scruton efter å ha viet sitt liv til konserveringens tjeneste. Den bestemmelsen tok han alt efter å ha bevitnet studentrevolusjonen i Frankrike i 1968. Han nektet å ta del i rivningen av fortidens institusjoner og monumenter. De gode forfedres byggestener måtte bevares. Å tilbe aske er allikevel ikke en geskjeft man kommer langt med. Scruton må berømmes for sin innsats for å ...
I slutten av januar blir det nye opptak til samtaleprogrammet Cave of Apelles, som fokuserer på estetiske verdier, filosofi og myter. Den amerikanske kitschmaleren Nic Thurman gjester programmet i februar for å snakke med programlederen Jan-Ove Tuv om Edvard Munch og de overraskende tekniske likhetene mellom den norske maleren og gamle mestere som Rembrandt og Tizian. Thurman kommer også til å ta for seg Munchs overgang fra å være en sentimental kitschmaler til å bli en såkalt «ekspresjonistisk» kunstner for ...