Hvordan nordmenn utviklet en skipsnæring i verdensklasse, samt et elitelag innen skisporten, kan forklares av historiske og geografiske røtter helt tilbake til steinalderen, mener historiker Sturla Ellingvåg. Lørdag 28. august 2021 fant en pilgrimsferd sted på Ringerike. Det var en førkristen pilegrimsferd. Ferden gikk fra starten av vikingtiden til jern- og bronsealder, og lørdagsfølget gikk enda lenger tilbake enn det. I løpet av ferden gikk vandrerne fremover i rom, men bakover i tid – langt, langt tilbake. Men for hva? ...
Etter to årtier med krig har nasjonale og internasjonale medier malt et bilde av afghanske kvinner som ofre. Som en kvinne oppdratt av afghanske kvinner, kjenner jeg meg ikke igjen i narrativet som blir presentert. Årtusener med rik tradisjon og historie stikker dypere i den afghanske folkesjelen enn tyve år med krig. Krigskulturen i Afghanistan er hovedsakelig mannsdominert, mens kvinnene har hatt en sentral rolle i opprettholdelsen av landets tradisjoner. Rada Akbar er en nålevende designer og en sterk forkjemper ...
Ved Akerselvens utløp dufter det atter av tjære. Det første ens øye møter er de tjæreglinsende båtkroppene som nå fyller flytebryggen med buken i været. De ligner strandede sjøpattedyr. De har strømlinjer av en annen verden. Færingene, de smale, smekre båtene, ligger opp-ned i vårsolen der de får sitt årlige vedlikehold. Tjærelukten kan kjennes på flere kilometers avstand.  - Vi bedriver en slags «aromaterapi» når tjærelukten brer seg i tykke lag og fyller Bjørvika! Snart vil til og med fjortenåringene, ...