Artikler forfattet av

Bork S. Nerdrum

Modernistene bygger ikke sine skaperverk på empirisk kunnskap — likevel krever de tilskuerens uforbeholdne forståelse. Med andre ord forsøker de å tvinge virkeligheten til å stemme overens med deres forestillinger.  Tendensene har ligget og gruet en god stund — faktisk helt siden Opplysningstiden, hvis betegnelse er langt mer passende for datidens England og Frankrike, enn det tysk-romerske riket. I Preussen på 1700-tallet levet nemlig den feirede tenkeren Immanuel Kant, som aldrig tok et fotsteg utenfor Königsberg. Ganske passende, forfektet han ...
Hans Rotts Symfoni i E-dur, eller Den nye symfonien (efter Mahlers betegnelse), er blitt fremført i Sverige, Danmark, Finland, og en rekke andre land i Europa, Nord-Amerika og Asia. Nå er det på tide å få musikken til Bruckners favorittelev, hvis toner Mahler regelrett kopierte, til Oslo-Filharmonien. Efter hva jeg har forstått har Oslo-filharmonien under Deres ledelse, Røynesdal, fått et imponerende økt driftsresultat. Jeg kaller det imponerende fordi det medfører at Filharmonien satser på det publikumsvennlige, som i større grad ...
Det er noe interessant som har skjedd i det offentlige ordskiftet under ødeleggelsesfesten av klassiske statuer. For det første blir skulptørene som har skapt verkene ikke nevnt ved navn — med unntak av her i Sivilisasjonen. Men enda mer påfallende: deres arbeider blir ikke omtalt som kunst.  Det er en klisjé som sier at «i kunsten er alt lov». En annen at «smaken er som baken».Kunsten skal provosere, sies det. Stemmer dette så må de raserte statuene være det mest ...
Mange av sommerens demonstrasjoner i New Mexico i USA var sentrert rundt Oñate, som den lokale billedhuggeren Reynaldo Rivera har lavet flere monumenter over. Et av disse er det omfattende minnesmerket La Jornada utenfor museet i gamlebyen Alberquerque. Men efter at en privatperson skjøt en demonstrant som hadde gått til angrep på en av de tilhørende statuene, er deler av minnesmerket blitt fjernet. I slutten av juni skrev Reynaldo Rivera et innlegg hvor han oppfordret folk til å ta lære ...