Livet kan være fint. Men også smertefullt. Å være til er litt for komplisert til at man med rimelighet kan forvente å komme seg helskinnet gjennom. Vi trenger en eller annen form for fortelling om oss selv og verden for at livet ikke skal bli vanskeligere enn det nødvendigvis må være. Den mytologiske arven vår kan inspirere, speile og berike slike fortellinger. Før psykologien var filosofien. Før filosofien var mytene. Disse tradisjonene kan på mange måter sees som tre sider ...
Innenfor den britiske intellektuelle tradisjon sammenlignes monarken med kongen på et sjakkbrett. Kongen okkuperer bare et lite felt av spillbrettet, men hindrer i kraft av dette andre brikker fra å flytte inn i det samme rommet. Ved å avskaffe monarkiet, fordrives ikke monarkens autoritet fra denne verden. Den overgis til regjeringen. En reduksjon av kongemakten er en ekspansjon av den politiske makten, slik en ukrainsk tilbaketrekning fra Donetsk ville bety avståelsen av et stykke land til Moskva. Jens Stoltenberg, som ...
Å oppleve en fysisk manifestasjon av Babylon, ved å vandre gjennom Ishtar-porten, kan sette verdenshistorien i perspektiv. Opplevelsen av den guddommelige porten, som var sentrum for de ekstatiske nyttårsfestene, gir et annet syn på det å lide seg igjennom et fiendtlig koronatestsenter for å delta i en avstandsholdende nyttårsmarkering.  2020 vil trolig skrives inn i historiebøkene som et uår. Ønsket om å manifestere troen på en lysere fremtid akkurat denne nyttårsfeiringen var nok derfor sterkt blant de mange selskapsgjester. Rent ...
«Med alt her i livet er det slik at det er enkelte ting vi selv bestemmer over, andre vi ikke bestemmer over». Denne enkle setningen innleder Epiktets Håndbok i livskunst, en stoisk tekst som har blitt omtalt som verdens første selvhjelpsbok. Budskapet i setningen er innlysende, på grensen til banalt, men inneholder en form for livsvisdom som er glemt og fortrengt i det moderne samfunnet: Nemlig hvordan vi bør forholde oss til vår egen skjebne. Den høyeste makt Oldtidskulturene rundt ...
3. november er sannsynligvis den viktigste datoen i år. De fleste i Norge håper sannsynligvis på at den eldre av årets kandidater overtar presidentskapet neste år. Men hvis man hever blikket litt, og tar inn over seg de voldsomme kulturelle kreftene som nå er i sving, så er det vanskelig å se for seg en god slutt på historien. En stor, mektig minoritet, nemlig de republikanske kjernevelgerne, er i ferd med å forskanse seg i opposisjon mot majoriteten. Det USA ...