Kong Charles av Storbritannia har arkitektur som hjertesak, og har beholdt beskytterskapet for INTBAU, organisasjonen som promoterer tradisjonell arkitektur og byutvikling. Kongens engasjement går helt tilbake til en tale han holdt som 36-åring for the Royal Institute of British Architects. Arkitekturopprøret er en folkelig protest mot dagens monotone, overdimensjonerte og umenneskelige byutvikling dominert av moderne arkitektur. Bevegelsen har i Norge 100 000 følgere på sosiale medier og det har de siste årene vært over 1000 mediesaker på radio, fjernsyn og ...
Den østerriksk-engelske økonomen og filosofen Friedrich Hayek (1899-1992) er et berømt navn, men det er ikke mange i dag som har satt seg inn i hans ideer. The Road to Serfdom, eller Veien til trelldom, som kom ut første gang i London i 1944, er den mest kjente av hans bøker. Den kan betegnes som Hayeks intellektuelle krigsinnsats og setter seg fore å advare mot at ideer om overordnet styring av økonomien – som var nødvendig i krigstid – skulle ...
Hvordan kan en misjonærsønn fra en småby ved Schwarzwald, født i 1877, skrive bøker som fascinerte de amerikanske hippiene 90 år senere? Hermann Hesses verk står i tradisjonen fra tysk-romantisk diktning mens hippiene dyrket en annen form for romantikk. Men de var ungdomsopprørere, og må ha fornemmet en beslektet ånd i den gamle tysker.   For gutten Hermann var opprøret radikalt og smertefullt. Hans familiebakgrunn var protestantisk-pietistisk misjon både på fars- og morssiden. Faren bestemte at også sønnen skulle bli ...
«Illumineringen og farvens klarhet er ikke resultatet av en 'middelaldersk naivitet', men middelet til å skape en annen verden».  - André Malraux En Aristoteles i rød kalv kan romme hele Middelalderens bokkultur. En illuminert verden Middelalderen er en illuminert verden. De lysende bokskattene som Middelalderen frembragte var ikke for allmenhetens øyne; bøkene var for de rike og de lesekyndige, i hovedsak munker og nonner og konger og dronninger, folk ved universitetene og kleresiet ved de store katedralene samt fyrster og ...
Livet kan være fint. Men også smertefullt. Å være til er litt for komplisert til at man med rimelighet kan forvente å komme seg helskinnet gjennom. Vi trenger en eller annen form for fortelling om oss selv og verden for at livet ikke skal bli vanskeligere enn det nødvendigvis må være. Den mytologiske arven vår kan inspirere, speile og berike slike fortellinger. Før psykologien var filosofien. Før filosofien var mytene. Disse tradisjonene kan på mange måter sees som tre sider ...