Elon Musk sier at SpaceX muligens kan lande på Mars om så lite som tre til fire år, ifølge en artikkel som nylig ble publisert på New York Times. Det er kanskje fornuftig å si at dette vil være en begivenhet som svært lite annet kan måle seg med hvis vi tenker på alt som har skjedd i løpet av verdenshistorien; det kan tross alt være et steg i retning av å sikre en ny hjemplanet for menneskeheten – å ...
Kong Charles av Storbritannia har arkitektur som hjertesak, og har beholdt beskytterskapet for INTBAU, organisasjonen som promoterer tradisjonell arkitektur og byutvikling. Kongens engasjement går helt tilbake til en tale han holdt som 36-åring for the Royal Institute of British Architects. Arkitekturopprøret er en folkelig protest mot dagens monotone, overdimensjonerte og umenneskelige byutvikling dominert av moderne arkitektur. Bevegelsen har i Norge 100 000 følgere på sosiale medier og det har de siste årene vært over 1000 mediesaker på radio, fjernsyn og ...
Den østerriksk-engelske økonomen og filosofen Friedrich Hayek (1899-1992) er et berømt navn, men det er ikke mange i dag som har satt seg inn i hans ideer. The Road to Serfdom, eller Veien til trelldom, som kom ut første gang i London i 1944, er den mest kjente av hans bøker. Den kan betegnes som Hayeks intellektuelle krigsinnsats og setter seg fore å advare mot at ideer om overordnet styring av økonomien – som var nødvendig i krigstid – skulle ...
Hvordan kan en misjonærsønn fra en småby ved Schwarzwald, født i 1877, skrive bøker som fascinerte de amerikanske hippiene 90 år senere? Hermann Hesses verk står i tradisjonen fra tysk-romantisk diktning mens hippiene dyrket en annen form for romantikk. Men de var ungdomsopprørere, og må ha fornemmet en beslektet ånd i den gamle tysker.   For gutten Hermann var opprøret radikalt og smertefullt. Hans familiebakgrunn var protestantisk-pietistisk misjon både på fars- og morssiden. Faren bestemte at også sønnen skulle bli ...
«Illumineringen og farvens klarhet er ikke resultatet av en 'middelaldersk naivitet', men middelet til å skape en annen verden».  - André Malraux En Aristoteles i rød kalv kan romme hele Middelalderens bokkultur. En illuminert verden Middelalderen er en illuminert verden. De lysende bokskattene som Middelalderen frembragte var ikke for allmenhetens øyne; bøkene var for de rike og de lesekyndige, i hovedsak munker og nonner og konger og dronninger, folk ved universitetene og kleresiet ved de store katedralene samt fyrster og ...