Jeg våkner stiv av strekk. Hva har jeg drømt? Jeg vet det i noen sekunder, så er det borte, fortrengt. Ergerlig. Jeg skulle gjerne ha visst hva som nå har romstert i det ubevisste. I Drømmetydningen (1900) hevder Freud at alle drømmer handler om å oppfylle et ønske. Er også mareritt ønskedrømmer? Det må i så fall være et ønske om å straffe meg, slik at mine groteske fantasier og over-jeg’ets strenghet finner sammen i drømmens uhyrlighet?   Freud var ...
Axel Bojer er en norsk forfatter og foredragsholder. Han er utdannet Steinerpedagog, og har arbeidet ved Steinerskolen på Nesodden. Sivilisasjonens utsendte inviterte Bojer til et intervju om Rudolf Steiners tanke, antroposofien – en åndsretning som har påvirket personligheter som André Bjerke og Olav Aukrust – og Bojers eget ekspertiseområde, «akasjakrøniken». Akasjas «krønike» er et bilde på hvordan alle historiens hendelser, store og små, lagres i en kosmisk hukommelse. På Steinerskolen møtte Bojer den nå avdøde akasjaforskeren Winfried Walther, som lærte ...
Den anerkjente franske filosofihistorikeren Rémi Brague er aktuell med en norsk utgave av boken Eksentrisk kultur - En teori om Vestens sivilisasjon (Solum bokvennen 2023). I boken forsøker han å svare på hva som er det særegne ved europeisk kultur. Nærmest som et motsvar til nåtidens mange påstander om en rådende «eurosentrisme» i både kultur og samfunn, presenterer han en teori om at det som kjennetegner europeisk kultur er at den er eksentrisk. Det vil si at den regner sin ...
Én times togtur syd for Madrid, på La Mancha-sletten med sine vindmøller og lilla himler, ligger El Abrazo del Ángel Comunidad – EADA-senteret for transpersonlig psykoterapi. Senterets grunnlegger, Juan Antonio de la Cruz Martín, trekker historiske linjer fra kjente og ukjente mystiske skoler til sin egen terapeutiske praksis, beslektet gjennom dansekoreografier, åndelig søken og personlighetsmodellen Enneagrammet. de la Cruz Martín frykter ikke døden, og enser et kosmisk slektskap mellom alle ting. Her følger et intervju mellom de la Cruz Martín ...
En pike kommer til jorden. Hun lærer seg å krabbe, gå og snakke. Hun tegner med fargestifter, klatrer i trær og opplever livet ganske likt som det andre kjønnet. Men noe spesielt skjer i tenårene – en begivenhet som markerer skillet mellom henne og broren eller de andre guttene i klassen. Liker du det Sivilisasjonen publiserer? Bli medlem i dag, og bidra til at Sivilisasjonen kan fortsette! Kroppen klargjør eggcellene hun ble født med og livmorens månedlige utskillelse av det ...