Axel Bojer er en norsk forfatter og foredragsholder. Han er utdannet Steinerpedagog, og har arbeidet ved Steinerskolen på Nesodden. Sivilisasjonens utsendte inviterte Bojer til et intervju om Rudolf Steiners tanke, antroposofien – en åndsretning som har påvirket personligheter som André Bjerke og Olav Aukrust – og Bojers eget ekspertiseområde, «akasjakrøniken». Akasjas «krønike» er et bilde på hvordan alle historiens hendelser, store og små, lagres i en kosmisk hukommelse. På Steinerskolen møtte Bojer den nå avdøde akasjaforskeren Winfried Walther, som lærte ...
Den anerkjente franske filosofihistorikeren Rémi Brague er aktuell med en norsk utgave av boken Eksentrisk kultur - En teori om Vestens sivilisasjon (Solum bokvennen 2023). I boken forsøker han å svare på hva som er det særegne ved europeisk kultur. Nærmest som et motsvar til nåtidens mange påstander om en rådende «eurosentrisme» i både kultur og samfunn, presenterer han en teori om at det som kjennetegner europeisk kultur er at den er eksentrisk. Det vil si at den regner sin ...
Én times togtur syd for Madrid, på La Mancha-sletten med sine vindmøller og lilla himler, ligger El Abrazo del Ángel Comunidad – EADA-senteret for transpersonlig psykoterapi. Senterets grunnlegger, Juan Antonio de la Cruz Martín, trekker historiske linjer fra kjente og ukjente mystiske skoler til sin egen terapeutiske praksis, beslektet gjennom dansekoreografier, åndelig søken og personlighetsmodellen Enneagrammet. de la Cruz Martín frykter ikke døden, og enser et kosmisk slektskap mellom alle ting. Her følger et intervju mellom de la Cruz Martín ...
En som makter å trekke de store linjer, er Russland-kjenner Peter Normann Waage. Ifølge Waage må man se til Russlands åndelighet og historie for å forstå Putins retorikk. I det hele tatt forstår vi ikke hva konflikten i Ukraina dreier seg om uten å vende tilbake til året 890. Et liv på russisk: Et tett samliv gjennom 50 år Det var såkalte tilfeldigheter som førte Waage til Russland. Som elev ved Oslo Forsøksgymnas fikk han anledning til å velge russisk ...
Da Kiki Cherie møtte opp på en burleskklasse for første gang, var det som garderobedørene til Narnia åpnet seg for henne. I dag hjelper hun andre med det vanskeligste av alt: å elske seg selv som man er. Les om Kiki Cheries reise fra eksistensielt nedbrutt tenåring til internasjonalt anerkjent sceneaktør og motivator! En undergrunnsverden i full fart fremover Tilfeldighetene ville ha det til at Sivilisasjonens anmelderkorps, en ruskete vinterkveld, steg ned i en inntil da ukjent verden. Som kjent ...